1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Поняття схилу і типи схилових процесів

Поняття схилу і типи схилових процесів

До схилах відносяться похилі ділянки поверхні, на яких в переміщенні речовини визначальну роль відіграє складова сили тяжіння, орієнтована вниз по схилу. Схили складають більше 80% всієї поверхні суші.

Інтенсивність прояву схилових процесів залежить від наступних основних чинників:

  • · Ухилу первинної поверхні схилу,
  • · Потужності і механічного складу схилових відкладів,
  • · Режиму їх зволоження

Схили поділяються на: круті (більше 350), середньої крутизни (від 35 до 150), пологі (15-50) і дуже пологі схили (5-20). Крутизна схилу визначає тип та інтенсивність сучасних схилових процесів.

По довжині схили поділяються на довгі (більше 500 м), середньої довжини (500-50 м), короткі (до 50 м). Довжина схилу обумовлює ступінь зволоження схилу, а від зволоження залежить інтенсивність ходу схилових процесів.

За формою схили можуть бути прямими, опуклими, увігнутими і опукло-увігнутими.

За особливостями схилових процесів виділяють такі типи схилів (Воскресенський С. С.):

  • 1. Схили власне гравітаційні.
  • 2.Склони блокових рухів.
  • 3. Схили масового зміщення чохла пухкого матеріалу.
  • 4. Схили делювіальні (площинного змиву).

Частина умов визначають схилові процеси визначається ландшафтними особливостями (зональні схилові процеси), інша частина умов не залежить від ландшафтних умов (інтразональні схилові процеси).

Вік схилів визначається інтервалом часу утворення поверхні вододілу і часу утворення поверхні, на яку спирається схил.

Основні поняття: зональні схилові процеси, інтразональні схилові процеси, гравітаційні схили, схили блокових рухів, схили масового зсуву, схили делювіальні, гравітаційні схили.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що відкрив Марко Поло