Поняття про територіальну організацію життя населення

1. У чому сутність територіальної організації населення?

Поняття територіальної організації населення включає галузі матеріальної і нематеріальної сфер, населення як основну виробничу силу і споживача матеріальних цінностей.

2. Перелічіть ТПК різних рівнів. Наведіть конкретні приклади.

Локальні – промислові вузли.

Внутрішньорайонні – територіальна область або е частину.

Районні – території великих промислових районів.

3. Чим відрізняється промисловий вузол від промислового центру?

У промисловому центрі виробництва знаходяться в одному місті, але не пов’язані між собою. Промисловий вузол являє собою взаємопов’язані виробництва і підприємства різних галузей.

4. Чому промислові вузли утворюють опорну мережу економічних районів?

Промислові вузли пов’язують багато виробництва одного або декількох населених пунктів в одну мережу, тим самим утворюючи основу для організації економічного району.

5. Для яких цілей розробляються районні планування?

Районні планування розробляються для раціонального розміщення на території району виробничих підприємств, комунікацій і місць розселення з комплексним урахуванням його географічних, економічних, архітектурно-будівельних та інженерно-будівельних факторів і умов.

Посилання на основну публікацію