Поняття про ресурсозабезпечення

Географічна оболонка Землі володіє величезними і різноманітними природними ресурсами.

Однак запаси різних їх видів далеко не однакові, та й розподілені вони нерівномірно. У результаті окремі райони, країни, регіони, навіть материки мають різну ресурсозабеспеченість.

Ресурсозабеспеченість – це співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Вона виражається кількістю років, на які повинно вистачити даного ресурсу (мінеральні), або його запасами з розрахунку на душу населення (лісові, водні та ін.)

Звичайно, на показник ресурсеобеспеченності насамперед впливає багатство або бідність території природними ресурсами. Але оскільки ресурсозабеспеченість залежить і від масштабів їх вилучення (споживання), це поняття є не природним, а соціально-економічним.

За розрахунками вчених, світові загальногеологічні запаси мінерального палива перевищують 12500000000000 т умовного палива. Це означає, що при сучасному рівні видобутку їх може вистачити більш ніж на 1000 років! Однак якщо враховувати запаси, доступні для вилучення (у тому числі з урахуванням їх розміщення), а також постійне зростання споживання, така забезпеченість скоротиться в кілька разів.

Ясно, що в довготривалій перспективі рівень забезпеченості залежить від того, до якого класу природних ресурсів належить той чи інший їх вид – до вичерпних (невідновних і відновлюваних) або до невичерпних ресурсів.

Далеко не однакові запаси окремих видів природних ресурсів у різних країнах світу. Лише кілька держав володіють практично всіма відомими природними ресурсами- територіальними, мінеральними, лісовими, водними, земельними і т. д. Серед них:

  • Росія;
  • США;
  • Китай.

Кілька поступаючі їм, але також високо забезпечені ресурсами країни:

  • Бразилія;
  • Індія;
  • Австралія.

Багато держав світу мають запаси світового значення одного або кількох видів ресурсів. Наприклад:

  • країни Близького і Середнього Сходу виділяються значними запасами нафти і газу;
  • Чилі, Заїр, Замбія – запасами міді;
  • Марокко і Науру славляться фосфоритами і т. д.
Посилання на основну публікацію