Поняття про ландшафти

Ландшафт – це природний комплекс, який займає конкретну територію, однорідну за походженням та історії розвитку, що володіє єдиним геологічним фундаментом, однотипним рельєфом, загальним кліматом, однаковим поєднанням гідротермічних умов, грунтів, біоценозів. Ландшафт, будучи основною одиницею фізико-географічного районування, як найбільш однорідне утворення, в теж час має складну будову і включає в себе природно-територіальні комплекси більш низького рангу: місцевість – урочище – фація – так називаються морфологічні частини ландшафту. Найпростішим, елементарним елементом ландшафту є – фація. Вона характеризується однорідністю природних умов. В її межах зберігаються однакові за складом поверхневі породи, умови зволоження, грунту і одна рослинна асоціація. Це може бути днище яру, стариця, прируслових вал, частина схилу або долина невеликої річки. Урочище – більш складний природно-територіальний комплекс, що складається з декількох фацій (яр, балка, долина струмка, заплава, тераса). Кілька урочищ формують місцевість, ще більш складне утворення (схил пагорба, невеликої гори, річкова долина, конкретне рослинне співтовариство).

Посилання на основну публікацію