Поняття про ландшафти та природні комплекси

Диференціація географічної оболонки на природні комплекси обумовлена ​​нерівномірним розподілом тепла на різних ділянках і неоднорідністю земної поверхні. Найкрупніший природний комплекс – сама географічна оболонка. До природних комплексів відносяться також материки і океани, природні зони. Невеликі природні комплекси присвячені до окремих горбах, їх схилах, долинах річок і їх окремих дільницях (руслу, заплаві, надзаплавних терасах). Чим менше природний комплекс, тим однорідніше природні умови в його межах. Таким чином, вся географічна оболонка має складну, мозаїчну будову, вона складається з природних комплексів різного рангу. Природні комплекси, що утворилися на суші, називають територіальними, а в океані або іншому водоймищі – аквальних.

Посилання на основну публікацію