Поняття про гідросферу

Гідросфера – водна оболонка Землі. Вона містить в собі:

  • все води суші (річки, озера, льодовики, підземні води і ін.);
  • і воду міститься в атмосфері (водяна пара, крапельки води і кристалики льоду).

З них 96,5% вод припадає на Світовий океан, трохи більше 1,7 – на льодовики і постійні сніги, 1,7% – на підземні води і менше 0,01% – на поверхневі води. Незважаючи на різноманіття форм, гідросфера єдина, що визначається єдністю походження всіх природних вод з мантії Землі, їх безперервністю і взаємозв’язком в процесі кругообігу води в природі.

Кругообіг води в природі – безперервний потік води під дією сонячної енергії (випаровування, перенесення води в атмосфері) і сили тяжіння (просочування, стік). Складові цього круговороту – випаровування з поверхні Світового океану і суші і перенесення водяної пари під дією сонячної енергії; конденсація водяної пари, випадання опадів, їх всмоктування та стік (поверхневий і підземний) в океан під дією сили тяжіння.

Вода на Землі грає ту ж роль, що і кров в організмі людини. Плановий малюнок річкової мережі дуже нагадує структуру кровоносної системи людини. Вода весь час переходить з Водного компонента в інший, переносячи, як і кров в організмі, різні хімічні речовини з суші на море, з моря на сушу, з грунту в рослини, з рослин в повітря і так до нескінченності. Без води не може існувати все живе на Землі. Вода – колиска життя. Але вода – це і основний “скульптор” рельєфу земної поверхні. А що, як не вода, очищає землю від наших же “продуктів життєдіяльності”. Її санітарна, очисна роль особливо зростає останнім часом в районах активної господарської діяльності людей.

Посилання на основну публікацію