1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Поняття про геополітику

Поняття про геополітику

Геополітика – наука, що вивчає розвиток різних політичних процесів у взаємозв’язку з географічними умовами (середовищем). Кардинальні зміни політичної карти світу в XX столітті і загострення регіональних, соціально-екологічних та демографічних проблем зумовили подальшу актуалізацію і значення геополітики як науки.

Вивчення геополітики передбачає глибоке знання таких наук, як географія, історія, етнографія, релігія, екологія, соціологія, політологія та ін.

Вперше поняття геополітики в науку вніс в 1916 р шведський вчений Рудольф Челлен. Згідно з його теорією, кожна держава функціонує як єдиний організм. Географічний організм можна вивчати як певного ландшафту. У свою чергу, ландшафт складається з природного, регіонального, соціального і економічного комплексів.

Геополітика сформувалася і розвивається на основі політичної географії.

Політична географія займається класифікацією країн світу, які перебувають в статичному положенні. У ній переважно досліджуються питання розташування держав, їх форма і параметри, межі, господарства, рівень освіченості населення та культури.

Геополітика вивчає взаємозв’язок політичних процесів в географічному просторі і їх вплив на Землю і культурні фактори. Наука геополітики звертає основну увагу на активне використання факторів навколишнього середовища в военнополітіческіх, економічних цілях і з метою екологічної та економічної безпеки.

Об’єктами вивчення геополітики є: планетарне простір, геополітичні явища і процеси. Планетарне простір складають суша, вода (Світовий океан), повітряна оболонка, держави і їх ресурси,

Основним завданням геополітики, тобто предметом її вивчення, є контроль за планетарним простором. При цьому важливого значення набуває вивчення і оцінка геополітичних чинників.

Геополітичні фактори включають в себе:

  • географічні (географічне положення, природні ресурси);
  • політичні (політичний устрій, державні кордони, соціальний склад суспільства, наявність основних свобод);
  • економічні (рівень розвитку і структура продуктивних сил, рівень життя населення, стратегічні запаси і мобілізаційні потужності);
  • військові (чисельність збройних сил, їх міць і підготовленість, стан підготовки військових кадрів);
  • екологічні (демографічний тиск на обмежені або невідновлювані ресурси, зменшення і закінчення сировинних ресурсів, зміна рівня життя населення та екологічної ситуації);
  • демографічні (чисельність населення, темпи зростання, щільність і склад);
  • культурно-духовні (конфесії, нації і народності, трудові традиції, наука і техніка, освіта, стан охорони здоров’я, ступінь урбанізації та ін.).

Геополітичний аналіз вищевказаних чинників ведеться за трьома напрямками: а) дослідження суспільно-політичної ситуації ведеться нерозривно з розвитком даних чинників на певній території і в певний період; б) об’єктивні відомості про певній території порівнюються з абсолютно протилежними уявленнями; в) прогнозування політичної стратегії зі зміни простору.

ПОДІЛИТИСЯ: