1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Поняття про географічне (навколишнє) середовище

Поняття про географічне (навколишнє) середовище

Поняття про географічне (навколишнє) середовище

Поняття ” природа ” та ” географічне середовище ” принципово подібні. Однак перше з них більш широке. Географічне середовище виникла в результаті тривалої еволюції географічної оболонки під впливом антропогенного впливу, створення так званої “вторинної природи “, тобто міст, заводів, полів, каналів, транспортних магістралей та ін.

Географічним середовищем називається та частина земної природи, з якою людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті і виробничої діяльності на даному етапі історичного розвитку.

Географічне середовище- необхідна умова життя і діяльності суспільства. Вона служить середовищем її проживання, найважливішим джерелом ресурсів, має великий вплив на духовний світ людей, на їх здоров’я і настрій.

Тим не менш, при оцінці ролі географічного середовища у житті суспільства нерідко допускалися і допускаються помилки двох видів: перебільшення цієї ролі і, навпаки, недооцінка її.

Поняття про географічне (навколишнє) середовище
Поняття про географічне (навколишнє) середовище

Перебільшення ролі географічного середовища називається географічним детермінізмом або, за М. Н. Баранському, географічним фаталізмом.

У найбільш чистому вигляді він проявлявся в XVIII-XIX ст., Але і в першій половині XX в. вплив його позначалося на географічних школах Франції, Німеччини, Росії, США. У наші дні географічний фаталізм зазвичай зустрічається в більш завуальованих формах.

Недооцінку же ролі географічного середовища М. М. Баранський назвав географічним нігілізмом. Мабуть, така недооцінка була особливо характерна для Радянського Союзу.

Останнім часом поряд з поняттям про географічному середовищі в науковий ужиток увійшло також поняття про довкілля. Під навколишнім середовищем розуміють всю середовище проживання і виробничої діяльності людського суспільства, весь навколишній людини матеріальний світ, включаючи і природне, і антропогенне середовище. У тих же випадках, коли мається на увазі тільки природне середовище, правильніше говорити про довкіллю.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Рослини Австралії