1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Поняття про фізико-географічні процеси

Поняття про фізико-географічні процеси

Нам відомо, що всі процеси, що протікають в природі, відбуваються під впливом зовнішніх і внутрішніх сил. І дуже доцільним видається вивчення фізико-географічних процесів, що відбуваються під впливом природних факторів (вивітрювання, ерозія, карстові явища, зсуви, селі, землетруси, вулкани і ін.), А також аналіз причин їх виникнення. Вивчаючи ці теми, ви дізнаєтеся багато пізнавального і цікавого про штучні фактори, що сприяють процесам, що відбуваються в природі, наприклад, про засоленні поверхні землі, водної ерозії, обвали, опустелювання, усвідомите значення та важливість розроблюваних заходів щодо їх попередження.
Поняття про фізико-географічних процесах
Фізико-географічні процеси протікають під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.

Фізико-географічні процеси проявляються при руйнування, зміни фізичного стану гірських порід, формуванні та зміні рельєфу поверхні Землі, при вулканах і землетруси, формуванні атмосферних явищ.

При розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію різних споруд в місцях протікання фізико-географічних процесів часто виникає чимало проблем. І тому в таких місцях з’являється необхідність розробки наукових основ при будівництві різного роду споруд.

Для проведення будівельних робіт в районах, ля яких характерні часті землетруси, вулкани, селі, зсуви, обвали, а також на болотах, багаторічних льодовиках, посушливих районах і ін. В даний час розроблені спеціальні правила та інструкції.

Фізико-географічні процеси формуються і протікають під впливом природних і штучних чинників.

Природні чинники, в свою чергу, діляться на дві великі групи: процеси, які відбуваються під впливом внутрішніх сил Землі, і процеси, пов’язані з впливом зовнішніх сил або зовнішніх чинників.

Внутрішні сили Землі називають ендогенними силами (від грец. «Endo» – внутрішній, «genos» – що відбувається). Під їх впливом відбуваються виверження вулканів і землетруси. Ці процеси називають ендогенними.

Зовнішні чинники називаються екзогенними факторами або силами (від грец. «Ехо» – зовнішній, «genos» – що відбувається). Процеси, які відбуваються під впливом зовнішніх сил, називають екзогенними процесами. Вони формуються і протікають під впливом сонячного тепла, сили тяжіння, поверхневих і підземних вод і різних організмів. Крім того, екзогенні фактори включають в себе також такі явища, як вивітрювання, ерозії, розмивання берегів, вплив льодів і вітрів.

Штучні фактори називають також антропогенними або техногенними факторами. До них відносять різну господарську діяльність людини (сільське і водне господарство, гірничодобувна промисловість, металургія, містобудування, транспорт і ін.). Під впливом штучних факторів формуються антропогенні або техногенні процеси. До них відносяться зсуви, обвали, зниження або підвищення рівня підземних вод, висихання річок і озер, утворення нових водойм, засолення грунту і ін. Дані процеси завдають істотної шкоди народному господарству.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Звання в поліції США