Польща – коротко

1. Назвіть головні риси рельєфу країни?

Велика частина країни знаходиться в межах Східно-Європейської платформи. У рельєфі це виражається поширенням великих рівнин. Рівнинний рельєф ускладнений льодовиковими формами рельєфу. Південна околиця Польщі гірська. Тут знаходяться височини і середньовисотні гори, які відносяться до області стародавньої складчастості.

2. Чим відрізняється клімат Польщі від клімату вивчених вами країн Європи? Як ви думаєте, чим викликане це відміну?

Клімат Польщі є помірними, на відміну від вивчених країн Європи, перехідним від морського до континентального. Для клімату Польщі характерна вираженість сезонів року, великі перепади температур Велика ступінь континентальності пояснюється більшою віддаленістю території від атлантичного узбережжя.

3. * Чим обумовлений більш низька питома вага міського населення Польщі у порівнянні з країнами Західної Європи?

Висока питома вага сільського населення пояснюється селянським характером сільського господарства.

4. Поясніть причини однорідного етнічного складу населення Польщі.

Причиною однорідного етнічного складу населення Польщі є репатріація народу на основі домовленостей між Польщею та СРСР.

5. Перерахуйте галузі міжнародної спеціалізації промисловості Польщі.

Машинобудування, чорна та кольорова металургія, паливна промисловість, хімічна та легка промисловість.

Як ви думаєте?

Які напрямки економічного співробітництва Польщі та Білорусі є найбільш перспективними?

Розширення ЄС 2004 виводить транскордонне співробітництво на перший план у взаєминах по лінії Білорусь – ЄС. Єврорегіони набувають для Білорусі особливе значення, що було підкреслено на нараді керівників білоруських закордонних в Міністерстві закордонних справ 22 липня 2004.

З 5 єврорегіонів, що діють в Білорусі, 4 розташовані майже по всьому прикордонному сполученню Білорусі та Євросоюзу. На заході це «Буг», «Біловезька пуща», на північному заході – «Німан» і «Озерний край». Аналіз їх діяльності свідчить про те, що окремі єврорегіони («Німан», «Буг») пройшли період становлення, вибудовування на своєму рівні політики транскордонної взаємодії, інші («Біловезька пуща», «Дніпро») тільки минули етап формування, рішення організаційно адміністративних і правових питань.

Посилання на основну публікацію