Політична роль військових/силових структур КНДР

Військові структури відіграють особливу роль в політичному житті Корейської Народно-Демократичної Республіки. Освіта країни після закінчення Другої світової війни і що послідувала за цим Корейська війна визначили важливе місце військової еліти в політичній системі держави. Розвиток КНДР в післявоєнні роки багато в чому підпорядковувалося інтересам армії та оборони в умовах протистояння двох корейських держав.

З початку 1990-х років позначився посилення ролі військових. Витрати на оборону становлять, за оцінними даними, 20-25% ВНП. Підвищення ролі військових в КНДР багато в чому пов’язано з відходом з політичної арени Кім Ір Сена і важким економічним становищем в країні, коли держава виявилася неспроможною виконувати свої функції (задовольняти мінімальні продовольчі потреби населення). Армія в КНДР є гарантом захисту від зовнішньої загрози і внутрішньої стабільності в країні.

Поправки до конституції, прийняті в 1992 і 1998 роки, юридично закріплюють підвищення ролі військових структур в системі органів державного управління КНДР. Вищим керівним військовим органом державної влади є Державний комітет оборони, статус і функції якого закріплені в конституції (ст. 100-105). Цей орган підзвітний Верховному народному зборам. Очолює ДКО голова, який виконує також функції Верховного головнокомандувача збройними силами КНДР (ст. 102). Фактично, ДКО займається не тільки питаннями військової сфери, а й інших областей. Очолює ДКО Кім Чен Ір.

Державний комітет оборони КНДР керує збройними силами і оборонним будівництвом держави; призначає і звільняє з посади головні військові кадри; засновує військові звання і привласнює генеральські і більш високі військові звання; оголошує військовий стан і видає наказ про мобілізацію.

На практиці конституційне оформлення широких повноважень ДКО є юридичне закріплення проведеної Кім Чен Іром політики «сонгун» ( «пріоритету армії»), сформульованої ним у середині 1990-х років. Ведеться пропаганда «перетворення країни в фортеця», тобто зміцнення оборони, коли всі зусилля суспільства спрямовані на оборонне будівництво.

Комплектування рядового складу збройних сил КНДР проводиться за призовом. Термін служби складає: в СВ – 5-12 років, у ВПС – 3-4 роки, в ВМС – 5-10 років. Динаміка військових витрат за останні п’ять років свідчить про їх постійне зростання. (За офіційною інформацією КНДР, в 2005 році військові витрати склали 5 мільярдів корейських вон, тоді як у 2000 році – 3 мільярдів вон.)

Посилання на основну публікацію