Політична роль військових/силових структур Данії

У новітній історії країни не було прецедентів військового правління, військових переворотів чи інших форм відкритого втручання військових у політику. Передумов для зростання впливу силових структур не було раніше і не передбачається в доступному для огляду майбутньому, оскільки внутрішні і зовнішні конфлікти, що зачіпають державу, не вимагають зміни пропорції політичного і силового почав в управлінні. Не сприяють цьому і рівень життя, що залишається досить високим, незважаючи на періодичні рецесивні явища в економіці, а також вже сформувалася аполітична етика військових.

Комплектування рядового та сержантського складу здійснюється за змішаним принципом. Тривалість строкової служби варіюється в залежності від категорії і може становити від 4 до 24 місяців.

З кінця 1980-х років відзначалася стійка тенденція до зниження військових витрат. Цивільний контроль над силовими структурами здійснюється як через вплив обраних у владу політичних партій на бюджетне фінансування, так і через роботу ЗМІ. Параметри військових бюджетів і пріоритети військової політики на кілька років вперед узгоджуються на нарадах між урядом і представниками опозиції. В даний час переслідується мета підвищення оперативності та боєздатності збройних сил (особливо частин, які формуються на основі контракту) паралельно зі скороченням і скасуванням непотрібних компонентів.

Посилання на основну публікацію