Політична географія — реферат

Політична географія – це географічна дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок між політичною діяльністю населення і географічним територіальним простором, в якому вона протікає.

Дана наука вивчає керовані політичні та територіальні системи, які можуть функціонувати лише у встановлених межах (держава, виборчі округи, їх об’єднання, одиниці територіально-адміністративного поділу та інше), а також некеровані системи, межі яких не збігаються з встановленими (геополітичні регіони, політичні і географічні райони).

Основні області досліджень і об’єкт політичної географії
Об’єктом політичної географії є ​​територіально-політична організація суспільства. В системі географічних наук дана наука поряд з соціальної, економічної, культурної географією є частиною соціально-економічної географії, синтезуючи висновки географії культури, господарства і населення.

Основними областями дослідження політичної географії є:

 • вивчення особливостей державного і політичного ладу, адміністративно-територіального устрою світових держав, а також форм їх правління;
 • дослідження формування території держави, її політичного, географічного положення та територіальних кордонів;
 • розгляд та вивчення в соціальній структурі населення географічних відмінностей (в тому числі релігійному та національному складі соціуму);
 • аналіз доцільності розміщення партійних і політичних сил;
 • вивчення географічних принципів виборів в різні органи державної влади.

Політична географія входить в систему географічних наук, оскільки її метою є вивчення конкретних соціальних і економічних територіальних об’єктів і взаємозв’язку між їх елементами.

Теоретичні основи дисципліни політичної географії

Походження дисципліни «Політична географія» лежить в зародженні економічної географії, оскільки ранні практики були зацікавлені з політичними і військовими наслідками відносин між державними територіями, фізичною географією і державною владою. Також простежувалася тісний зв’язок з регіональною географією, оскільки особлива увага приділялася її унікальним особливостям регіонів і екологічному детермінізму, а також впливу фізичного середовища на діяльність людини.

Дана асоціація знайшла своє вираження в роботі німецького географа Фрідріха Ратцеля. У 1897 році в його книзі «Politische Geographie» розвивалося поняття життєвого простору, а також був виявлений взаємозв’язок між культурним зростанням країни з територіальною експансією. Надалі ця робота застосовувалася з метою забезпечення академічної легітимізації для імперіалістичного розширення німецького Третього Рейху в 30-х роках.

Французький філософ і економіст Анн Робер Тюрго в середині ХVIII століття виявив взаємозв’язок між фізико-географічними факторами і політичними процесами. Але тільки через 150 років виділяється політична географія як самостійна наукова дисципліна.

Політична географія – це громадська і географічна наука, яка вивчає територіальний розподіл політичний явищ і процесів.

На сьогоднішній день політична географія розвивається на стику політології і географії, а також соціології, державного і муніципального права та інших суспільних наук, що роблять дану дисципліну досить інтегрованою у суспільне життя. У політичній географії здійснюється процес диференціації. Наприклад, електоральна географія може розвиватися на стику ряду наук як самостійна дисципліна.

Політична географія вивчає:

 • формування політичної карти світу, а також окремих областей і регіонів;
 • зміна політичних кордонів держав;
 • особливості функціонування державного устрою;
 • політичні угруповання, партії і блоки;
 • територіальні особливості масових виборчих кампаній.

Всі перераховані вище фактори можуть розглядатися на глобальному, державному, регіональному і локальному рівнях.

Предмет вивчення політичної географії

Географічна політика (геополітика) – це напрямок політичної думки про контроль над територією, а також про закономірності перерозподілу центрів сили різних держав і смакота між ними.

Іншими словами, геополітика – це наука про величезних просторах, про масштабні політичних, економічних та інших процесах, а також про принципи управлінь ними.

Геополітика є певним індикатором успішності політичної діяльності за допомогою історичних, географічних, етнографічних, соціально-психологічних і економічних чинників.

Ще вчені Стародавнього світу встановили органічну взаємозв’язок між політичною діяльністю і простором Землі, де ця діяльність і розгорталася. А й справді, хіба можна розвивати і здійснювати політичну діяльність на тій території, про яку не знаєш таких показників, як площа, рельєфність, рослинність, клімат, наявність річок та інших водойм (як водні перешкоди і шляхи сполучення). Хіба можна домогтися перемоги у військових діях, а то й знати про просторових факторах конкретної місцевості, на якій буде битися армія. Тим більше не можна розраховувати на утримання і володіння якоюсь територією, не знаючи про її населенні (кількість, щільність та інші демографічні показники).

У вузькому значенні геополітика – це дисципліна, яка володіє власним методом і вивчає залежність державної політики і географічних чинників. В широкому понятті цього терміна, це означає свідомо проведена або спонтанно формується політика країн в тій мірі, в якій вона пов’язана з територіальними і географічними факторами.

Термін «геополітика» складається з двох частин – гео і політика: «гео» – це територія, земля (вплив географічних чинників на політику держави).

Основними географічними факторами вважаються:

 • територія держави;
 • географічне положення країни;
 • протяжність кордону політичного суб’єкта, а також її положення на штучних або природних рубежах;
 • наявність водойм, як шляхів сполучення або можливих перешкод;
 • становище держави по відношенню до моря (протяжність берегової лінії і можливі умови для судноплавства);
 • кліматичні умови (клімат – спекотний, помірний, холодний, посушливий та інше);
 • характеристика грунту (наскільки вона може вплинути на розвиток сільського господарства, інфраструктури або промисловості);
 • багатство надр і їх здатність забезпечувати соціальні потреби населення, а також його економічне зростання;
 • чисельність, щільність і соціальний склад населення.
Посилання на основну публікацію