Поділ і взаємодія різних гілок влади в Японії

В Японії конституційно закріплений і реалізований принцип поділу влади на виконавчу, законодавчу і судову, який має свою специфіку: відсутні роздільні джерела формування парламенту і кабінету міністрів (уряду). Уряд Японії відповідально перед парламентом, з числа членів якої вона формується.

Виконавча, законодавча і судова гілки влади тісно пов’язані між собою: судова гілка має можливість судового контролю (через прийняття рішення про незаконність того чи іншого законодавчого акту або рішення виконавчої влади), а судді нижчих інстанцій призначаються урядом зі списку осіб, складеного Верховним судом; виконавча гілка влади контролює призначення суддів і матеріальні умови здійснення правосуддя, але не може в односторонньому порядку зміщувати суддів без опори на законодавчу гілку влади.

Особливе місце займає імператор, який фактично не бере участі в державному управлінні, його функції в основному носять церемоніальний характер. Імператор призначає прем’єр-міністра за поданням парламенту і голови Верховного суду за поданням кабінету міністрів, схвалює поправки до конституції, законам, урядовим указам і міжнародними договорами, скликає і розпускає парламент, оголошує парламентські вибори та ін.

Таким чином, в Японії реалізований принцип стримувань і противаг, який забезпечує стабільність системи і її раціональне функціонування.

Посилання на основну публікацію