Поділ і взаємодія різних гілок влади в Кореї

У Конституції Республіки Корея закріплений принцип поділу влади на виконавчу, законодавчу і судову.

Поправки 1987 року підвищили значення законодавчої гілки влади в системі вищих органів державного управління. Вищий орган законодавчої влади РК – Національні збори. Парламент Республіки Корея володіє правом контролю над діяльністю президента, органів виконавчої та судової влади (ст. 65).

У свою чергу, президент має право вето на рішення парламенту, яке може бути подолане 2/3 голосів депутатів Національних зборів при повторному голосуванні. Президент, який зберігає великі повноваження, не володіє правом розпуску Національних зборів.

Верховний суд має право перевірки законності виборів президента і депутатів Національних зборів.

Посилання на основну публікацію