Поділ і взаємодія різних гілок влади в Китаї

Соціалістична модель КНР заперечує принцип поділу влади і заснована на марксистській концепції повновладдя представницьких органів (рад). Роль зборів народних представників в механізмі державної влади визначає: «всі державні адміністративні, судові органи і органи прокуратури формуються зборами народних представників, відповідальні перед ними і їм підконтрольні». Згідно з конституцією КНР, вся влада в країні належить народу, який здійснює її через ВЗНП і через місцеві Зборів народних представників (СНП).

Будучи вищим органом державної влади, ВЗНП формує найважливіші органи державної влади:

– Обирає Голову КНР і його заступника, а також отрешает їх від посади;

– Стверджує Прем’єра Держради за поданням Голови КНР; віце-прем’єрів, членів Держради, відомчих міністрів, генерального ревізора і генерального секретаря Держради за поданням Прем’єра; а також отрешает їх від посади;

– Обирає Голову Центральної військової ради КНР і затверджує його членів за його поданням, а також отрешает їх від посади;

– Обирає Голову Верховного Народного Суду, а також отрешает його з посади;

– Обирає Генерального Прокурора Верховної народної прокуратури, а також отрешает його з посади.

Законотворчість є найважливішою, але далеко не єдиною функцією ВЗНП. Згідно п. 15 ст. 62 конституції КНР, перелік повноважень ВЗНП відкритий, тобто воно може вирішувати й інші питання. Велика частина законів приймається Постійним Комітетом (ПК) ВЗНП. Правом законодавчої ініціативи крім ВЗНП мають президія ВЗНП (обирається напередодні сесій, що складається з 160 чоловік і формує постійну бюро президії, що складається з 20 чоловік), ПК ВЗНП, комісії ВЗНП, Держрада, Центральна військова рада КНР, Верховний Народний Суд, Верховна народна прокуратура, а також група не менше 30 депутатів.

ВЗНП формує ПК, тобто обирає і має право відкликати членів ПК. ПК ВЗНП несе відповідальність перед ВЗНП і звітує перед ним про свою діяльність. Жоден з членів ПК не може займати будь-яку посаду в державних адміністративних, судових або прокурорських органах. ПК обирається на той же термін, що і ВЗНП. Голова ПК і його заступники можуть займати свої посади не більше 2 термінів поспіль.

ПК ВЗНП контролює діяльність Держради, Центральної військової ради, Верховного Народного Суду і Верховної Народної Прокуратури. Він має повноваження скасовувати адміністративні рішення і розпорядження Держради, що суперечать конституції або інших законів.

Крім того, ПК ВЗНП:

– За відсутності проведення сесії ВЗНП, стверджує Міністрів, Генерального Ревізора і Генерального Секретаря Держради за поданням Прем’єра Держради;

– За відсутності проведення сесії ВЗНП, за поданням Голови Центральної військової ради затверджує інших членів Ради;

– За пропозицією Голови Верховного Народного Суду призначає або усуває з посади Заступників голови і суддів ВНС, членів Судової Комісії та Голови Військового Суду;

– За рекомендацією Генерального Прокурора Верховної Народної Прокуратури призначає або усуває з посади Заступників генерального прокурора і прокурорів Верховної Народної Прокуратури, членів Прокурорською Комісії та Головного прокурора Військової прокуратури; стверджує призначення або звільнення з посади головних прокурорів Народних прокуратур провінцій, автономних районів або муніципальних утворень центрального підпорядкування.

ПК здійснює законодавчу владу разом з ВЗНП. Крім того, ПК ВЗНП разом з Головою КНР здійснює функції колегіального глави держави.

Термін повноважень Голови та Заступника голови КНР відповідає терміну повноважень ВЗНП, при цьому вони не можуть займати свої посади більш як два строки підряд.

Виконуючи рішення ВЗНП і ПК ВЗНП КНР, Голова КНР оприлюднить законодавчих актів, призначає або знімає Прем’єра, віце-прем’єрів, членів Держради, міністрів, генерального ревізора і генерального секретаря Держради.

Голова та Заступник голови КНР виконують свої функції до прийняття посади новими Головою та Віце-головою, обраними ВЗНП наступного скликання.

У разі якщо посада голови КНР стає вакантною, вона переходить до Заступника голови КНР. У разі якщо посада Віце-голови КНР стає вакантною, ВЗНП обирає нового Віце-голови, В разі якщо посади Голови та Віце-голови КНР стають вакантними водночас, ВЗНП обирає нового Голову та нового Віце-голови КНР. До проведення виборів функції Голови КНР тимчасово виконує Голова ПК ВЗНП.

Термін повноважень Держради також відповідає терміну повноважень ВЗНП. Прем’єр, віце-прем’єр і члени Держради можуть займати посаду не більше двох термінів поспіль. Держрада несе відповідальність і підзвітний ВЗНП, а в період, коли сесії ВЗНП не проводяться – перед ПК ВЗНП. Держрада в деякій мірі володіє законодавчою ініціативою. Так, Держрада має право подавати пропозиції в ВЗНП або ПК ВЗНП КНР.

Центральна військова рада КНР (ЦВС) є унікальною структурою, що здійснює керівництво всіма збройними силами країни, а також народним ополченням і збройної народної міліцією.

ЦВС складається з голови, його заступників та інших членів. Голова обирається ВЗНП, кандидатури інших членів затверджуються ВЗНП за поданням голови ЦВС. ЦВС підзвітний і відповідальний перед ВЗНП і ПК ВЗНП.

На практиці персональний склад ЦВС КНР ідентичний Військовій раді ЦК КПК, що призначається ЦК КПК. Очолюється генсеком ЦК КПК.

В останні роки в Китаї спостерігався процес деякої лібералізації і децентралізації. Наприклад, з 1993 року голосування в ВЗНП стало таємним, не всі рішення приймаються одноголосно. Крім того, були вжиті необхідні заходи для розмежування політичної та державної сфер відповідальності з обмеженням можливості постійного втручання місцевих партійних комітетів в процес прийняття державних рішень. Однак незважаючи на проведені в Китаї реформи, політична система залишилася та в доступному для огляду майбутньому буде залишатися незмінною. Керівництво країни орієнтується на збереження основних інститутів політичної системи, включаючи провідну роль КПК; можна очікувати лише деякі елементи демократизації.

Посилання на основну публікацію