Поділ і взаємодія різних гілок влади у Ватикані

Після прийняття Основного закону 2000-2001 року у Ватикані змінилося співвідношення гілок влади. Папа Римський має всю повноту виконавчої, судової та законодавчої влади, однак в ст. 3 і 4 конституції міститься вказівка ​​на можливість часткової передачі понтифіком законодавчих повноважень спеціальної комісії, що складається з кардиналів. Повноваження комісії (Папської комісії у справах Держави-міста Ватикан) врегульовані також в ряді актів, опублікованих 26 липня 2001 року.

Дане виняток було внесено до конституції, щоб звільнити понтифіка від виконання частини управлінських і господарських ( «мирських») функцій і, таким чином, дати йому можливість, як пастиря віруючих, приділяти більше уваги католикам у всіх країнах світу.

Важливим прецедентом делегування повноважень стала передача Іоанном Павлом II частини виконавчих функцій кардиналу Агостіно Казаролі. Нововведенням в сфері виконавчої влади також стало те, що голова Папської комісії отримав ряд повноважень на внутрішньодержавному рівні, включаючи право часткової законодавчої ініціативи.

Принцип єдиноначальності влади Папи Римського зберігається завдяки закріпленому в канонічному праві положенню про повноту духовної і світської влади понтифіка.

Посилання на основну публікацію