Поділ і взаємодія різних гілок влади ОАЕ

Конституція досить чітко визначає систему федеральних органів державної влади в ОАЕ, в яку входять Вища рада, Рада міністрів, Федеральної національної ради, Верховний суд.

Верховним органом влади федерації є Вища рада, що складається з правителів 7 еміратів. У разі неможливості особисто брати участь в засіданнях Ради, що проходять в закритому режимі, правителя емірату представляє його заступник. Для прийняття рішення по суті питання достатнім є голоси 5 членів Ради з 7 за умови, що вони включають в себе голоси правителів еміратів Абу-Дабі і Дубай.

Вища рада має повноваження як у сфері законодавчої, так і сфері виконавчої влади. Члени Вищої ради зі свого складу обирають Президента ОАЕ строком на п’ять років з можливістю подальшого багаторазового переобрання. Поряд з цим в його юрисдикцію входять питання визначення основних напрямків розвитку федерації, схвалення федеральних законів, ратифікації міжнародних договорів і угод, затвердження на посаді кандидатури прем’єр-міністра, прийняття його відставки за пропозицією президента країни, контролю за діями Ради міністрів, призначення та прийняття відставки суддів Верховного суду.

Важливу роль в системі виконавчої влади ОАЕ грає президент. Згідно з конституцією, президент:

– Головує на зборах Вищої ради, спрямовує його дискусію;

– На прохання одного з членів Вищої ради докладає зусиль для проведення засідання за участю всіх членів Вищої ради;

– В разі необхідності скликає Вища рада та Рада міністрів на спільне засідання;

– Підписує закони і постанови після їх схвалення Вищою радою;

– Призначає прем’єр-міністра за погодженням з членами Вищої ради;

– Призначає дипломатичних представників ОАЕ в іноземних державах;

– Призначає і звільняє за згодою Вищої ради вищі цивільні і військові посадові особи, за винятком Президента і суддів Верховного суду ОАЕ (всі рішення подібного роду оформляються спеціальними постановами відповідно до законодавства ОАЕ);

– Представляє ОАЕ на міжнародному рівні, в тому числі на переговорах;

– Має право помилування і пом’якшення покарання.

З моменту створення держави в 1971 році і до 2004 року першим і беззмінним Президентом ОАЕ був імператор емірату Абу-Дабі Заїд Вен Султан Аль Нахайян. Після його смерті в 2004 році Президентом був обраний його син Халіфа Бен Заїд Аль Нахайян.

Федеральним виконавчим органом влади в ОАЕ є Рада міністрів. Згідно з конституцією, прем’єр-міністр після призначення президентом формує уряд і представляє його склад на затвердження голові держави. В даний час в уряд входять 24 міністри. Нинішній (сьомий за рахунком в історії ОАЕ) Рада міністрів розпочав виконання обов’язків в лютому 2006 року, а в лютому 2008 року після реорганізації отримав продовження своїх повноважень.

Компетенцію Ради міністрів складають наступні питання:

– Безпосереднє керівництво реалізацією внутрішньої і зовнішньої політики ОАЕ під контролем Президента і Вищої ради;

– Розробка проектів законів та їх подання до Федеральної національної ради для розгляду з метою подальшого направлення на затвердження до Вищої ради;

– Щорічна підготовка проекту бюджету ОАЕ;

– Контроль за дотриманням законів Федерації, міжнародних договорів і угод, учасником яких є ОАЕ;

– Контроль за виконанням рішень судових органів ОАЕ.

Володіючи правом законодавчої ініціативи, Рада міністрів є одним з основних учасників законотворчого процесу в ОАЕ. Його засідання проходять в закритому режимі. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» будь-якого рішення голос прем’єр-міністра є вирішальним. Рада міністрів несе колективну відповідальність перед Президентом і Вищою радою ОАЕ за реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики ОАЕ. На початку кожного фінансового року Рада міністрів спрямовує президенту для подальшого подання до Вищої ради детальну доповідь про досягнення, досягнутих в розвитку країни, відносинах ОАЕ з іншими державами і міжнародними організаціями, В доповіді також даються рекомендації про найбільш ефективні заходи щодо посилення основ федерації, зміцненню її безпеки і стабільності, досягнення цілей розвитку в різних областях.

Незважаючи на відсутність прямої вказівки в конституції, пост прем’єр-міністра за усталеною політичною традицією займає правитель емірату Дубай. У 2006 році після смерті прем’єр-міністра Мактума Бен Рашида Аль Мактума цей пост зайняв його брат Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум. Разом з цим він зберіг займаний ним в федеральному уряді пост міністра оборони, а на засіданні Вищої ради був обраний Віце-президентом ОАЕ, так само як і попередній правитель Дубая. Важливо відзначити, що конституція не забороняє поєднувати кілька посад на федеральному рівні державної влади, але обмежує участь вищих державних осіб в роботі органів влади окремого емірату. У ст. 62 конституції зафіксовано, що прем’єр-міністр, його заступники і будь-який інший федеральний міністр, виконуючи свої обов’язки в рамках федеральних органів влади, разом з цим можуть займати тільки один офіційний пост на рівні емірату.

Федеральна національна рада (ФПС) ОАЕ є дорадчим органом парламентського типу. Конституційні акти наділяють ФНС законодавчої та контрольної функцій. Не володіючи законодавчою ініціативою, ФНС дає оцінку всім проектам федеральних законів (включаючи проект бюджету), перш за все тим, які надходять від Ради міністрів, і має право вносити в них у разі необхідності поправки і доповнення. У повноваження ФНС входить також контроль за діяльністю міністерств. Члени Федеральної національної ради можуть запросити будь-якого федерального міністра на своє засідання і задати питання про діяльність довіреного йому міністерства.

З метою організації роботи Ради з числа її членів обирається голова і два заступники, створюються профільні комітети. ФНС є членом Міжпарламентського союзу і Арабського парламентського союзу, в роботі яких він бере активну участь.

Згідно з конституцією, ФНС складається з 40 осіб, пропорційно представляють населення 7 еміратів: від Абу-Дабі – 8 депутатів, від Дубая – 8, від Шарджі – 6, від Рас ель-Хайм – 6, від Аджмана – 4, від Умм ель Кайвайні – 4, від Фуджейра – 4, Термін перебування в якості члена ФНС обмежений 2 роками.

У період з 1972 по 2005 роки члени ФНП призначалися тільки правителями еміратів відповідно до встановленого конституцією кількості. У 2006 році порядок формування ФНС був змінений. Було встановлено, що з 40 членів Ради 20 як і раніше будуть призначатися правителями еміратів, а 20 обиратися непрямим шляхом на основі пропорційного представництва від кожного емірату. Оскільки створення партій в ОАЕ заборонено, висування кандидатур відбувалося на індивідуальній основі. Перші в історії країни вибори відбулися в грудні 2006 року. Як виборців виступили виборщики, призначені в кожному з 7 еміратів їх правителями і утворили відповідні колегії вибірників. Кількість виборщиків в кожному еміраті мало не менше ніж в 100 разів перевищувати квоту емірату в ФНС і склало в цілому по країні близько 6 700 осіб. За результатами виборів до числа кандидатів-переможців увійшла одна жінка. Всього в новому складі депутатського корпусу ФНС, 14-я сесія якого почалася в лютому 2007 року, 9 жінок, тобто 22,5% від загальної кількості депутатів, що є одним з найвищих показників серед арабських держав. Ще однією відмінною особливістю минулих в ОАЕ виборів поряд з високою явкою стала організація електронного голосування, проведеного вперше в арабському світі.

У систему федеральної судової влади, незалежність якої гарантована Конституцією, входять Федеральний верховний суд (ФВС), суди першої та другої інстанції. ФВС складається з п’яти суддів, включаючи голову суду. Він виносить рішення про конституційність федеральних законів і законів, прийнятих на рівні окремих еміратів, дає тлумачення конституції, виступає в ролі третейського суду при вирішенні спорів між Еміратами, а також суперечок між федеральним урядом і окремими Еміратами.

Посилання на основну публікацію