Поділ і взаємодія різних гілок влади КНДР

Вищим органом державної влади КНДР є Верховне народне зібрання, яке формується строком на 5 років загальним таємним голосуванням (ст. 87-99 Конституції). До повноважень ВНС відносяться: право здійснювати законотворчу діяльність, призначати і відкликати голову Державного комітету оборони, ратифікувати міжнародні договори та ін. Президія ВНС наділений рядом повноважень, характерних для глави держави. Зокрема, Голова президії ВНС представляє державу в міжнародних політичних відносинах, має право ратифікувати міжнародні угоди, приймає вірчі і відкличні грамоти послів і дипломатичних представників (ст. 110). Законотворчість є прерогативою ВНС або президії ВНС в перерві між сесіями (ст. 88).

Таким чином, в КНДР главою держави є колегіальний орган з законодавчими функціями. Голова президії ВНС виконує окремі функції голови держави. Яке раніше належало ВНС повноваження оголошувати військовий стан (по конституції 1972 роки) передано Державному комітету оборони КНДР (ст. 103). ДКО є вищим керівним військовим органом державної влади. Державний комітет оборони підзвітний ВНС, а голова ГКО обирається ВНС на термін 5 років.

Функції уряду – вищого виконавчого органу влади – виконує Кабінет міністрів (ст. 117-130). Глава Кабінету міністрів обирається ВНС терміном на 5 років.

Верховне народне зібрання обирає і відкликає голову та членів президії ВНС, Державного комітету оборони, прем’єра та інших членів Кабінету міністрів, голови Центрального суду і генерального прокурора. Таким чином, конституційно закріплена підзвітність цих органів державної влади ВНС (парламенту). У свою чергу, депутати ВНС володіють недоторканністю, за винятком випадків вчинення злочину при свідках (ст. 99).

Посилання на основну публікацію