Поділ і взаємодія гілок влади в Монако

Ст. 6 конституції говорить, що в Монако забезпечується поділ виконавчої, законодавчої та судової влади.

Уряд очолює призначуваний князем строком на 3 роки державний міністр, який повинен бути французьким громадянином. За встановленою практикою, Франція пропонує князю на вибір три кандидатури державного міністра. Міністр держави та п’ять радників урядових департаментів (цивільні службовці) підзвітні князю.

Законодавча влада здійснюється спільно князем і Національною радою, однак право законодавчої ініціативи і раніше закріплено в конституції виключно за князем (ст. 66). У той же час поправки 2002 року передбачають, що парламент «має можливість пропонувати законопроекти» (ст. 67), які повинні бути розглянуті урядом протягом 6 місяців після подачі. Державний міністр може відхилити запропонований проект або оголосити його законопроектом, який виноситься на обговорення і затвердження парламентом.

Вотум недовіри уряду з боку парламенту не передбачений. Разом з тим князь, згідно зі ст. 74, може розпустити Національну раду після консультацій з Радою корони.

Посилання на основну публікацію