1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Поділ і взаємодія гілок влади Перу

Поділ і взаємодія гілок влади Перу

Конституція Перу суворо не закріплює поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Однак де-факто ці гілки влади описуються як незалежні. В цілому за обсягом повноважень президент істотно перевершує всіх інших учасників політичного процесу. Коло його компетенцій охоплює і виконавчу, і законодавчу, і судову сфери.

Глава держави – президент, який обирається шляхом загальних рівних і таємних виборів. Разом з президентом обираються також два віце-президента. Президент формує кабінет міністрів і очолює його. Кабінет міністрів підзвітний Конгресу, і на його вимогу міністри повинні виступати перед ним зі звітом про свої дії (ст. 131). Ст. 132 наділяє Конгрес висловити недовіру міністру або всьому кабінету, який повинен негайно подати у відставку. Згідно ст. 134, в разі якщо Конгрес відмовляє в довірі двом кабінетах міністрів, то президент має право його розпустити (тільки якщо до виборів останнього залишилося більше року). Постійний комітет (комісія) Конгресу не може бути розпущений і продовжує діяти аж до наступних парламентських виборів. Можна зробити висновок, що в Перу реалізується президентсько-парламентська модель поділу влади.

Законодавча ініціатива належить депутатам Конгресу, президенту, органам виконавчої влади в межах їх компетенції, Верховному суду, автономним державним інститутам (наприклад, Центральному резервному банку, найбільшим університетам, омбудсмену і так далі), муніципалітетам, державним професійним школам (наприклад, юридичної), громадянам відповідно до закону (ст. 107). Хоча президент може накласти вето на законопроект або його частина, Конгрес може його подолати простою більшістю голосів депутатів (ст. 108).

Глава держави може бути зміщений Конгресом в разі, якщо президент перешкоджає проведенню президентських, парламентських, регіональних або муніципальних виборів, у разі його відбуття з країни без дозволу Конгресу або неповернення у встановлені терміни, у разі якщо президент спробує розпустити Конгрес (є неконституційним способом) або перешкоджає його роботі або роботі Національної виборчої комісії (ст. 117), а також в разі нездатності президента здійснювати свої повноваження за станом здоров’я (ст. 114).

Ст. 91 конституції забороняє особам, які заміщають будь-які державні посади, обиратися до Конгресу.

ПОДІЛИТИСЯ: