Поділ і взаємодія гілок влади Люксембургу

Главою держави, символом національної єдності та гарантом незалежності Люксембургу є великий герцог (ст. 33). Формально великий герцог є главою виконавчої влади, схвалює і промульгірує закони, дарує дворянські титули і призначає кандидатів на військові і цивільні посади.

Фактично виконавча влада належить уряду, який формується з членів перемогла на виборах в парламент партії або коаліції партій. Уряд має право законодавчої ініціативи, члени уряду і прем’єр-міністр відповідальні перед Палатою депутатів. Уряд у своїй роботі зобов’язана тісно співпрацювати з Палатою депутатів і Державною радою Люксембургу.

Законодавча влада в Люксембурзі належить однопалатному парламенту – Палаті депутатів. Вона обирається на 5 років шляхом загальних прямих обов’язкових виборів на пропорційній основі. Палата депутатів має право розпустити уряд, вносити зміни в закони і конституцію. Правом розпуску парламенту має великий герцог, проте він може скористатися цим правом лише на прохання самого парламенту.

У конституції Люксембургу передбачено скликання спеціального дорадчого органу – Державної ради, в обов’язки якого входить консультування уряду і парламенту в питаннях пропозиції та затвердження нових законів. Державна рада виносить своє рішення по кожному законопроекту, запропонованого урядом, а також консультує парламент під час обговорення законопроектів. Експертизі Державної ради також піддаються міжнародні договори. Члени Державної ради призначаються великим герцогом з видних представників інтелектуальної еліти герцогства.

Також в Люксембурзі існує Конституційний суд, в компетенції якого знаходяться питання відповідності прийнятих законів основному закону країни.

Посилання на основну публікацію