Поділ і взаємодія гілок влади Ліхтенштейну

Політична система Ліхтенштейну має ряд особливостей, які пов’язані з невеликим розміром країни, характером княжої влади в країні і усталеною традицією зміни партійних еліт при владі. У Ліхтенштейні закріплений принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Глава держави – князь, який представляє Ліхтенштейн у взаєминах з іншими державами. Він відкриває і закриває сесію парламенту – ландтагу, і має право розпустити його за власною ініціативою. Жодне з рішень парламенту не може отримати силу закону без згоди глави держави, в той же час сам князь у разі крайньої потреби може видавати укази з силою закону без згоди парламенту і прем’єр-міністра.

Виконавча влада покладена на коаліційний уряд, що складається з прем’єр-міністра, якому належать також функції міністра закордонних справ, юстиції і фінансів, його заступника і декількох урядових радників. Три члени уряду, включаючи його голову, представляють парламентську більшість, двоє – опозицію. Урядовці призначаються князем за пропозицією ландтагу на чотирирічний термін. При втраті довіри ландтаг просить князя про відкликання того чи іншого члена уряду.

Посилання на основну публікацію