Поділ і взаємодія гілок влади Кіпру

При створенні Республіки Кіпр вся влада була не тільки «класично» розділена між трьома гілками влади, а й громадами по консоціативному принципу (передбачає співучасть у владі за рахунок відповідних квот для громад). Фактично конституція передбачала навіть трохи більше представництво турків-кіпріотів (виходячи з їх чисельності) в парламенті, судовій системі, раді міністрів, в спільних муніципалітетах.

Ст. 35 конституції говорить, що повноваження законодавчої, виконавчої та судової влади Республіки Кіпр закріплені в даному документі і обмежуються ним.

Главою держави є президент, що обирається на 5 років громадянами країни. Цей пост може бути зайнятий тільки греком-кіпріотом, в той час як пост віце-президента (обирається громадянами строком на 5 років) – тільки турком-кіпріотом. Відповідно греки острова обирають президента, турецька громада – віце-президента.

Вищим органом законодавчої влади є однопалатний парламент, офіційна назва якого – Палата представників. Він складається з 80 депутатів, що обираються на прямих загальних виборах на п’ятирічний термін. 56 депутатів обираються греками-кіпріотами, 24 депутата – турками. Парламент має обмежені повноваження. Кабінет міністрів не є підзвітним у своїй діяльності Палаті представників, і у останньої немає права ставити питання про довіру уряду. Законодавча ініціатива в питаннях внутрішньої і зовнішньої політики належить уряду.

Виконавча влада представлена ​​Радою міністрів, очолюваним і призначається президентом і віце-президентом; 7 міністрів-греків призначає президент, а віце-президент – 3 міністрів-турок, причому рішення уряду приймаються абсолютною більшістю голосів. В області зовнішньої політики, оборони і безпеки вирішальний голос залишався за президентом і віце-президентом.

Вищою судовою інстанцією є Верховний суд. Конституція 1960 року заснувала і Вищий конституційний суд, очолюваний нейтральним представником, які не є вихідцем ні з однією з двох громад. За конституцією греків-кіпріотів і турків судять представники відповідних громад. Якщо в злочині беруть участь і греки, і турки, то справа розглядається в змішаному суді.

З 2008 року президентом країни є Дімітріс Хрістофіас, пост віце-президента залишається вакантним до врегулювання проблеми північного Кіпру, а в Палаті представників зайняті місця тільки депутатів-греків. З 1963 року представники турецької громади не беруть участі в діяльності парламенту, уряду, Верховного суду, а також інших урядових органів.

На окупованій території з 1975 року довгий час діяли не визнаний міжнародним співтовариством (за винятком Туреччини) президент Рауф Денкташ (у 2005 році його змінив Мехмет Алі Талат) і Рада міністрів ТРПК. Законодавча влада в цій частині острова здійснюється парламентом – меджлісом з 50 депутатів, який обирається також строком на 5 років за системою «пом’якшеного» пропорційного представництва. Для того щоб потрапити в парламент, партіям необхідно подолати п’ятивідсотковий бар’єр. Якщо форму правління в Республіці Кіпр (греко-кіпрська частина острова) слід характеризувати як президентську республіку, то в ТРПК встановлена ​​президентсько-парламентська форма правління.

Посилання на основну публікацію