Поділ і взаємодія гілок влади Канади

У Канаді конституційно закріплений і реалізований принцип поділу влади на виконавчу, законодавчу і судову.

Главою держави є монарх, який діє в Канаді через своїх представників. На федеральному рівні – це генерал-губернатор, на провінційному – генерал-лейтенант, на територіальному – комісар. Призначення цих осіб з числа відомих громадських, політичних, а раніше – і військових діячів відбувається за рекомендацією прем’єр-міністра країни або прем’єрів провінцій і територій.

Саме представник монарха має формальне право затверджувати всі прийняті парламентом законопроекти, розпускати парламент, призначати загальні вибори і новий уряд, главу виконавчої влади, членів Верховного суду.

Однак на практиці ці права представницької монархії реалізує з урахуванням і за рекомендацією представників інших гілок влади, обмежуючись у своїй діяльності переважно представницькими функціями.

Найбільш сильним впливом в Канаді має законодавча гілка влади, оскільки саме з членів парламенту формується чинне в країні уряд на чолі з прем’єр-міністром.

Посилання на основну публікацію