Поділ і взаємодія гілок влади Грузії

Конституція Грузії передбачає поділ влади на виконавчу, законодавчу і судову. Однак президентська влада є явно домінує над іншими гілками влади, і президент має суттєві повноваження по відношенню до всіх гілок влади. В цілому система поділу влади в Грузії малоефективна в силу слабкості системи стримувань і противаг, хоча всі гілки влади формально мають незалежні джерела формування та підтримки.

Вищий представницький орган Грузії – парламент, який «здійснює законодавчу владу, визначає основні напрями зовнішньої і внутрішньої політики країни, в встановлених конституцією межах контролює діяльність уряду та здійснює інші повноваження» (ст. 48). Парламент формується за результатами загальних прямих виборів; його повноваження обмежені 4 роками (якщо не буде розпущений раніше). Президент має право розпустити парламент (або прийняти рішення про відставку уряду) в разі, якщо парламент не зміг прийняти протягом трьох місяців представлений бюджет з дотриманням відповідного порядку. Також можливість розпуску передбачається, якщо парламент повторно висловлює недовіру уряду (в цьому випадку президент може або розпустити парламент, або відправити уряд у відставку).

Якщо склад уряду і урядова програма тричі поспіль не отримали довіри парламенту, президент Грузії в 5-денний термін висуває нову кандидатуру на посаду прем’єр-міністра або призначає прем’єр-міністра без згоди парламенту, а прем’єр-міністр також в 5-денний термін призначає міністрів з згоди президента Грузії. У цьому випадку президент Грузії розпускає парламент і призначає позачергові вибори. Парламент не може бути розпущений президентом тільки в наступних випадках: а) протягом шести місяців після проведення парламентських виборів; б) при здійсненні парламентом повноважень, визначених ст. 63 конституції (при порушенні процедури відмови президента від влади); в) під час дії надзвичайного або воєнного стану; г) протягом останніх 6 місяців терміну повноважень президента Грузії.

Президент Грузії є главою держави і головнокомандувачем збройними силами країни. Він обирається всенародним голосуванням на 5 років з можливістю бути переобраним ще на один термін. Президент призначає прем’єр-міністра, дає згоду прем’єр-міністру на призначення членів уряду – міністрів. Президент Грузії має право призупиняти або скасовувати акти уряду і установ виконавчої влади, якщо вони суперечать конституції Грузії, міжнародними договорами та угодами, законами Грузії і нормативним актам президента. Президент може розпустити парламент Грузії.

Уряд в Грузії відповідально перед президентом і парламентом (ст. 78). Останнє положення передбачає те, що прем’єр-міністр на вимогу парламенту представляє йому звіт про хід виконання урядової програми.

Судова влада здійснюється за допомогою конституційного контролю, правосуддя і в установлених законом інших формах (ст. 82). Конституція передбачає досить значні повноваження судової влади і гарантує незалежність суддів.

Право законодавчої ініціативи, відповідно до ст. 67 конституції, належить президенту Грузії (лише у виняткових випадках), уряду, члену парламенту, парламентської фракції, комітету парламенту, вищим представницьким органам Абхазької автономної республіки і Аджарської автономної республіки, не менше ніж 30 000 виборців.

Посилання на основну публікацію