Поділ і взаємодія гілок влади Азербайджану

Згідно з пунктом 3 ст. 7 конституції, державна влада в Азербайджанській Республіці організовується на основі принципу поділу влади: законодавчу владу здійснює мілі меджліс; виконавча влада належить президенту; судову владу здійснюють суди Азербайджанської Республіки.

Згідно з пунктом 4 ст. 7, законодавча, виконавча і судова влади взаємодіють і незалежні в рамках своїх повноважень.

Специфіка системи поділу влади в Азербайджані визначається тим, що в політичному процесі явно домінує інститут президентства. Наприклад, згідно з пунктом 4 ст. 8, президент є гарантом незалежності судової влади.

Посилання на основну публікацію