Південно-Африканська Республіка – коротко

1. Наведіть приклади своєрідності природних умов ПАР.

Геологічною будовою обумовлено багатство корисними копалинами (особливо рудами кольорових металів і вугіллям); через територію протікають річки, які мають достатній гідроенергетичні потенціал; розташування м тропічному і субтропічному поясі; різноманітні родючі грунти.

* 2. Побудуйте логічний ланцюжок міркування. Природні ресурси впливають на розвиток промисловості …, природні умови – ….

* Природні умови – геологічна будова – руди кольорових металів, вугілля – розвиток чорної і кольорової металургії.

* 3. Чому ПАР називають країною з подвійною економікою?

* Економіка країни поєднує в собі риси розвинених і країн: розвинену сферу послуг і велику роль гірничодобувної промисловості.

Посилання на основну публікацію