Південний Сибір

1. Чим вигідно економіко-географічне положення Південної Сибіру?

Положення в центрі Азії робить район центром перетину багатьох важливих транспортних шляхів, центром в системі авіаційних трас. Вигідно і сусідське положення з іншими країнами. З Казахстаном, країнами Центральної Азії, Монголією та Китаєм у Росії дружні відносини.

2. Як змінюється зволоженість території Південного Сибіру?

При русі із заходу на схід кількість опадів зменшується. Максимум опадів характерний для західних схилів Алтаю (1000-2000 мм). Далі на схід кількість опадів зменшується до 300-350 мм в Забайкаллі.

3. Виділіть основні відмінні риси природи Південного Сибіру.

Гірський характер рельєфу, гори молоді і трапляються землетруси. Клімат від континентального на заході до різко континентального на сході. Тут беруть початок великі сибірські річки. Переважає лісова рослинність. Для гір характерна висотна поясність.

4. Складіть повідомлення про озеро Байкал або про проблеми його використання.

Індустріалізація, зростання населення, збільшення числа промислових об’єктів не могло ні позначитися і на водах озера Байкал. Заготівля лісів і їх сплав призводить до величезної кількості плавучої деревини, а потік туристів забезпечує забруднення вод і берегів. Зараз ця проблема стоїть особливо гостро.

Засоби пересування по озеру – в теплу пору рочки човни, а в холодну – автомобілі – також не сприяє збереженню первозданної чистоти. Всі ці проблеми потребують своєчасному розв’язанні. І державою за останній час було проведено ряд заходів по озеру Байкал:

1. Зменшення сплаву лісів у водах Байкалу;

2. Заборона лісових заготовок;

3. Удосконалення обробки стічних вод заводів на прибережних територіях Байкалу.

Особливу небезпеку тут представляє Байкальський целюлозно-паперовий завод. Питання про те, чи дійсно він забруднює води Байкалу. Адже стічні води заводу проходять чотири стадії обробки: біологічну, хімічну, механічну і додаткову біологічну обробку. Але при всьому при цьому вони повністю не звільняються від шкідливих речовин. Природа отримала від цього комбінату дуже багато шкоди. Щодня в озеро Байкал скидалися кілька тонн стічних вод, що мало згубний вплив на флору і фауну неповторного водойми. Тому дійсно, завод становить небезпеку для вод озера. Забруднення вод впливає і на його рослинну і тваринну життя. Байкал поступово стає забрудненим. І технології заводу терміново вимагають удосконалення.

Посилання на основну публікацію