Південна Америка – Загальна характеристика

1. Нанесіть на контурну карту по пам’яті об’єкти, що характеризують географічне положення Південної Америки і Африки.

Виконайте завдання в контурній карті.

2. Перелічіть культурні рослини, батьківщиною яких є Південна Америка.

Південна Америка відрізняється винятковим багатством і різноманітністю флори і фауни. Цей континент – батьківщина араукарії чилійської, гевеї (каучукового дерева) і картоплі, монстери, проскурника, маніоки, хінного дерева.

3. Порівняйте використання річок населенням в Африці, Австралії, Південній Америці.

В Африці річки використовуються як судноплавні шляхи, для рибальства, але головним є використання річок для зрошення, оскільки материк має посушливий клімат (Ніл, Конго). Річки півдня Африки володіють високим гідроенергетичний потенціал. Річки Австралії мають виняткове значення у водопостачанні (система Муррей-Дарлінг). У Південній Америки використання річок різноманітно. Амазонка, Парана – важливий водний шлях. Парана і Оріноко мають гідроенергетичний потенціал.

4. На якому материку, в Африці чи Південній Америці, культура більшою мірою формувалася під впливом культур інших народів? Чому?

У Південній Америці більшою мірою, ніж в Африці виявився вплив на культуру інших народів. Тут виявився вплив переселенців з Іспанії та Португалії, рабів з Африки. Для материка характерні змішані шлюби.

* 5. Чому в Південній Америці простягається найдовша гірський ланцюг, а в Африці немає великих гірських масивів?

* Південно-Американська плита літосфери стикається (сходження літосферних плит) з Тихоокеанської. В результаті чого вона кришиться і утворюється по всьому західному узбережжю складчастість – гірський ланцюг Анд. Для околиць Африканської плити літосфери характерно розходження, що проявляється у формування Рифт в Атлантичному, Індійському океані, Східно-Африканські рифти і рифт червоного моря.

* 6. Яка роль мінерально-сировинних ресурсів у розвитку промисловості, а природних умов – у розвитку сільського господарства в Австралії, Африці, Південній Америці?

* Мінерально-сировинні ресурси обумовлюють розвиток промисловості на материках. Приміром, розвиток чорної металургії засноване на запасах залізної руди і вугілля (Каражас в Південній Америці, західні райони в Австралії, північні райони в Африці).

Сільське господарство залежить від природних умов. Приміром, в Ефіопії та Бразилії є умови для організації кавових плантацій (достатнє кількості тепла і вологи). В Австралії кави не вирощують, але в районі від міста Брісбена до півдня Австралії тягнеться пшеничний пояс (родючі грунти і високі температури). У посушливій Північній Африці розвивається екстенсивне тваринництво на мало продуктивних пасовищах. У степовій зоні Південній Америці є умови для відгодівлі худоби, тому тут вирощують велику рогату худобу.

* 7. Порівняйте проблеми охорони природи материків Південної півкулі. У чому подібність і відмінності? Чому?

* Для всіх південних материків існують серйозні екологічні проблеми. В Африці і Південній Америці це пов’язано з споживацьким ставленням до природи з боку країн, що розвиваються. Тут існує проблема вирубки екваторіальних лісів, забруднення річок, опустелювання. В Австралії так само існує проблема опустелювання, деградації земель, особливо в області пшенично-вівчарського пояса, деградації лісових масивів. В Африці та Австралії існує проблема забезпечення чистою питною водою, що пов’язано з кліматичними особливостями. Загальними для всіх материків є проблема забруднення повітря в містах, хоча через особливості урбанізації в Австралії вона виявляється у меншій мірі.

* 8. Порівняйте роль і місце економіки країн Австралії, Африки і Південної Америки у світовому господарстві.

* Австралія як країна з розвиненою економікою, що входить до складу великої сімки велику вагу на економічній арені. Зростає значення і Південної Америки у світовій економіці, це пов’язано зі швидкими темпами економічного зростання країн, особливо Бразилії, Аргентини, Венесуели. Менше значення мають економіки країн Африки. Звичайно розвинені економіки країн Північної Африки і ПАР мають значення, але на континенті дуже великий кількість держав, населення яких знаходиться за межею бідності.

Посилання на основну публікацію