Підземні прісні води

Прісні підземні води – це води, що містяться в підземних водоносних шарах, солоність яких не перевищує 0,1%.
На відміну від мінеральних, прісні води мають у своєму складі мінімальну кількість різних мінералів і органічних елементів.

Характеристика підземних прісних вод

Основні джерела розташовані у верхніх частинах земної кори і рідко спускаються глибше, ніж на 600 м. Нижче знаходяться родовища мінеральних вод.

Підземні прісні води, як виключно цінний для людського життя ресурс, використовуються, в основному, для пиття. Деякі джерела, які вміст домішок і різних забруднення роблять непридатними для вживання людиною всередину, використовуються в технічних і господарських цілях.

Родовища і видобуток прісної води

Прісні води протікають у верхній частині земної кори в пухких грунтах і гірських породах, змережаних тріщинами. Основне джерело утворення водоносних шарів – це атмосферні опади, що проникають в надра землі крізь грунт.

Менш розповсюджений різновид прісних підземних вод – ювенільні (юнацькі). Вони «народжуються» в земних надрах внаслідок з’єднання кисню і водню, що виділилися з магми в результаті сейсмічної активності, і вперше починають свій рух у загальному водооборотом Землі.

Прісні води часто виходять на поверхню землі у вигляді ключів і джерел, які нерідко утворюють природні водосховища. Для видобутку води із земних надр в невеликих кількостях ефективні колодязі, що стосується вилучення великих обсягів води для масового використання, то для цього на над водоносними шарами бурять свердловини, звідки рідина піднімають на поверхню за допомогою потужних насосів.

Посилання на основну публікацію