Період Асука (592-710 роки)

В районі Асука розташовувалася резиденція правителів держави Ямато.

Починаючи з 646 року починають проводитися корінні перетворення у всіх сферах життя ( «реформи Тайка»). Основним напрямком реформ було створення централізованої держави за китайським зразком. Трансформація старої соціальної общинної структури, впровадження надільної системи, становлення державної власності на землю, складання централізованого апарату імператорської влади, визнання буддизму в якості офіційної ідеології дозволили максимально наблизитися до китайським зразком. Реформи кінця VII – початку VIII століть привели до зміцнення влади імператора і створення централізованої держави.

Посилання на основну публікацію