Паливно-енергетичний комплекс Харківщини

Місце і роль ПЕК в господарстві регіону и України. Визначальний вплив на стан економіки області, вирішення проблем соціальної сфери має розвиток енергетики.

Характерною особливістю Харківської області є наявність власної сировинної бази і можливість забезпечення всіх галузей економіки регіону електроенергією та природним газом.

Харківщина за досягненнями, можливостями та перспективами розвитку галузі посідає особливе місце в нафтогазовому комплексі України. На сьогодні запаси природного газу в області сягають майже 35 % від запасів України, що розробляються. Харківська область забезпечує 43,4 % від загального видобутку країни. Щорічний видобуток природного газу складає 8,6 млрд ms.

Підприємства електроенергетики виробляють майже 8,4 млрд кВт’Год. електроенергії. При цьому споживання електроенергії в області складає 83 % від обсягу власного виробництва.

Галузева структура, умови та чинники її розвитку. Паливно енергетичний комплекс області представлено підприємствами зл такими основними видами діяльності:

  1. • добування паливно-енергетичних корисних копалин;
  2. • виробництво продуктів нафтопереробки та коксу;
  3. • виробництво й розподілення електроенергії, газу та води.

Паливна промисловість. На території області розвідано ро довиїца кам’яного вугілля Донбасу (Петрівське й Лозівське) природного газу (39 газових і газоконденсатних), нафти (Козі-ївське та Дружелюбівське).

До ефективно працюючих підприємств видобувної промисловості належать філії «Укргазвидобування» HAK «Нафтогаз України» — газопромислові управління «Шебелинкагазвидобування» і «Харківгазвидобування» та бурове управління «Укрбургаз».

Газопромислове управління « Шебелинкагазвидобування » видобуває й транспортує газ і газовий конденсат. Управління контролює розробку ЗО родовищ газу (з них 26 на території області) з покладами близько 265 млрд м3. Найбільшими з них є Шебелинське, Бишнівське (Балаклійський .район), Єфремів-ське (Первомайський район), Західно-Хрестищенське (Красно-градський район), Медведівське і МелихІвське (Нововодолазькиіі район), Кегичівське тощо. У 2008 р. підприємством видобуто 6,773 млрд м3 природного газу.

Це цікаво

Шебелинське газоконденсатне родовище належить до Машівсько-Шебепинського газоносного району Східного нафтогазоносного регіону України. Експлуатується з 1956 р Початкові видобувні запаси газу (метану) — 650 млрд м3, конденсату – 8,32 млн т. Це було найбільше газове родовище в Свролі. У 1965 р. було видобуто 28,6 млрд м3 газу.

Переробку газового конденсату на автомобільний бензин, дн зельне пальне здійснює газопереробний завод в селище Андріїв іса Валаклійського району.

Газопромислове управління «Харківгазвпдобування» здііі снює видобування газу, газового конденсату та нафти, підготовку до їх транспортування, виробництво скрапленого газу (пропан путану), капітальний ремонт свердловин. Управлінню належиті 17 родовищ у Харківській і Дніпропетровській областях (з них розробляють 12). Сумарні запаси газу складають 52,9 млрд м1. Найбільшими родовищами є Юліївське, Наріжнянське (Вал ківський район), Степове, Березівське (Краснокутський район), їїезлюдівське (Харківський район), Кисівське (Коломацький р» Нон), Скворцівське (Богодухівський район) тощо.

Це цікаво

Юліївське нафтогазоконденсатне родовище належить до Північного

І борту нафтогазоносного району Східного нафтогазоносного регіону України. Початкові видобувні запаси нафти — 360 тис. т. газу — 20 900 млн м3; конденсату — 1420 тис. т. Перші свердловини введено в експлуатацію 1994 р. Проектна потужність — 920 млн м3 газу на рік. На сьогодні річний рівень видобутку газу складає 750 млн мэ. На родовищі видобувають природний газ. нафту, газовий конденсат, а також виробляють пропан-бутан.

На всіх діючих родовищах спостерігається зниження видо-утку вуглеводневої сировини через виснаження продуктивних окладів. Стабілізувати видобуток на довготривалий період, тим більше його нарощувати можливо лише за рахунок постій ої розробки нових, значних за запасами родовищ і покладів, дя цього необхідне проводити широкомасштабні пошуково озвідувальні роботи, щоб забезпечити у 2-2,5 раза перевищен-я приросту розвіданих запасів над їх видобутком.

Такі роботи в Харківській області проводять за програмою озвитку паливної галузі. їх здійснюють на 24 перспективних одовищах. Ужб відкрито нові поклади на Аксютівському (Змі зський район), Качалівському (Богодухівський район), Борисів ькому (Шевченківський район), Наріжнянському родовищах, також введено в дослідно-промислову розробку нове родовії іе —- Денисівське (Чугуївський район).

Будівництво розвідувальних та експлуатаційних свердловин а нафту та газ здійснює будівельне управління «Укрбургаз».

,е цікаво

Результати буріння двох свердловин у межах Берегівського газоконденсатного родовища підтвердили прогнози геологів про перспективність покладів у горизонтах, що залягають на глибині 5000-6000 м.

Посилання на основну публікацію