Паливно-енергетичний комплекс України

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) складається з декількох галузей, які спеціалізуються на видобутку, збагаченні, переробці та споживанні мінерального твердого, рідкого і газоподібного палива, виробництві, передачі і використанні електроенергії та тепла (рис. 8). Формування ПЕК відбувається з урахуванням паливно-енергетичного балансу – співвідношення видобутку різних видів палива і виробленої електроенергії (прибуткова частина) до їх використання в народному господарстві (видаткова частина). У правильно складеному паливно-енергетичному балансі прибуткова частина повинна бути рівною або трохи більше, ніж видаткова.

При розрахунках кількості палива використовують єдиний показник умовного палива, оскільки теплотворна спроможність різних видів палива різна. Умовно прийнято, що 1 т вугілля дорівнює 1 т умовного палива (у. Т.), 1 т нафти і газу – 1,4 т у. т., 1т бурого вугілля і торфу – 0,4 т у. т. У паливно-енергетичному балансі України переважає вугілля. Його частка досягає 75%, трохи більше 24% – газ і нафту і приблизно 1% – дрова і торф. Україна забезпечує ПЕК власним паливом всього на 1/3, іншу частину палива доводиться імпортувати з інших країн.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.