Паливні та енергетичні ресурси Тихого океану

У надрах дна Тихого океану залягають нафта, газ і кам’яне вугілля. Поширення кожного з цих видів палива визначається геологічною будовою дна. Оскільки нафтогазоносність в чому залежить ог товщини осадового чохла, остільки глибоководні райони, де товщина опадів не перевищує 100-300 метрів неперспективні на нафту і газ. Разом з тим великі периферійні області океану і його окраїнні моря покриті осадовим шаром великої потужності, тому тут є сприятливі умови для накопичення нафти і газу. У багатьох периферійних районах океану ведуться підводні нефтегазоразработкі. 

Райони видобутку нафти і газу в Тихому океані

Один з піонерних ділянок, де видобуток ведеться з 1920 р.,-Каліфорнійський шельф. Тут відкрито 30 морських і з морським продовженням родовищ, 19 з яких експлуатуються в даний час. У 2006 р. вони дали 14 млн. тонн, а за весь час з початку видобутку – 390 млн. тонн, в надрах залишилося 550 млн. тонн нафти. Припускають, що до 2030 р. з надр Каліфорнійського шельфу буде вилучатись до 50-60 млн. тонн нафти і до 15-20 млрд. м3 газу. Таке збільшення видобутку може статися, якщо почнеться освоєння нових нафтогазових родовищ.

Підводні розробки нафти і газу ведуться і в невеликій за площею (близько 200 км2) затоці Кука. Тут до 2004 р. було відкрито 12 морських і з морським продовженням нафтогазових родовищ. Сумарні розвідані запаси оцінюються в 137 млн. тонн нафти і 470 млрд. м3 газу. В акваторії затоки експлуатується 4 нафтових родовища, які в 2004 р. дали 8,4 млн. тонн нафти і близько 4 млрд. м3 газу, а всього з початку розробок видобуто 54 млн. тонн нафти.

Поклади нафти з розвіданими запасами близько 8 млн. тонн виявлені в Гуаякільском затоці. Біля берегів Перу в 2006 р. з 227 свердловин було витягнуто 1,5 млн. тонн нафти. Однак дійсні запаси нафти в цьому районі поки що не виявлені. На перспективність нафтогазоносності тут вказує відкрите родовище нафти по інший бік затоки, біля берегів Еквадору.

Нафтогазоносні простору виявлені на заході шельфу Японських островів. До 2004 тут відкрито 9 морських і з морським продовженням родовищ, з яких одне нафтове, чотири нафтогазових, чотири газових і газоконденсатних. Сумарні розвідані запаси оцінюються в 6 млн. тонн нафти і близько 3 млн. м3 газу. На морському родовищі Кубики в 2004 р. було видобуто 54 тис. тонн нафти. У цьому районі ведеться інтенсивна розвідка нафти і газу та в глибоководній зоні. Так, приплив газу отримано в свердловині, пробуреної в 100 км від Японських берегів на глибині моря 3050 метрів, що свідчить про широку нафтогазоносних дна цій частині океану.

Великі підводні простори морів Південно-Східної Азії й розташованих південніше австрало-азіатських морів, які геологічно об’єднуються в Індокитайському-Яванский регіон, виявляють значні нафтогазопроявами. Шельф всього цього району поки ще вивчений досить слабо, хоча до 2005 р. було відомо 54 морських родовищ нафти, з них 12 експлуатувалися. У 2003 р. вони дали близько 20 млн. тонн нафти. Сумарний видобуток з початку розробки до 2004 досягла 183 млн. тонн. Фахівці відносять Індокитайському-Яванский регіон до перспективних ділянках підводного нафтогазовидобування. Розвідкою останніх років виявлено продуктивні горизонти на глибинах 3000-4000 метрів під дном, тим самим доведена нафтогазоносність надр Південно-Китайського, Яванского морів, Макасарській протоки та інших підводних районів цієї часта океану. У майбутньому тут намічається широке розвиток морських нафтопромислів.

Добре виражена нафтогазоносність шельфів Австралії та Океанії. До теперішнього часу у австралійських берегів відкрито 7 нафтових і газоконденсатних родовищ, 5 з них розробляються і дають 49 тис. тонн нафти і 6,3 млн. м3 газу щодоби. Велике газоконденсатне родовище – Мауї розвідано біля Північного острова Нової Зеландії. У східній частині Бассова протоки, на шельфі Гіпсленд, до 2004 виявлено 11 родовищ, в числі яких 5 нафтових, 5 нафтогазових і одне газове. З них два великих – Кінгфіт (нафта) та Марлін (газ). У 2004 р. на чотирьох нафтових родовищах цього району було отримано 18 млн. тонн рідкого палива. В останні роки ознаки нафти і газу виявлені і в надрах прибережній частині власне океану. Прикладом цього служить глибока свердловина, пробурена в море Росса і що дала помітний приплив газу. Пошуки підводних покладів нафти і газу в Тихому океані продовжують інтенсивно розвиватися.

У деяких районах тихоокеанського шельфу залягають пласти кам’яного вугілля. Підводні вугленосні горизонти відомі біля берегів Японії, Австралії, Нової Зеландії та деяких латиноамериканських країн. Проте в Японії видобуток підводного кам’яного вугілля досягає 30% від його загального видобутку в країні. Відносно великі обсяги вугілля з надр шельфу добувають Австралія (у Сіднея) і Нова Зеландія.
Великі й різноманітні енергетичні ресурси тихоокеанських вод. На берегах океану добре виражений приплив, в прибережних і відкритих частинах розвивається сильне вітрове хвилювання. Однак приливна енергія поки не використовується для створення ПЕС. У невеликих масштабах енергію хвиль на генераторах невеликої потужності трансформують у електроенергію, яку використовують для освітлення сигнальних навігаційних буїв, харчування автономної океанічної апаратури тощо

Посилання на основну публікацію