Озера і водосховища. Водні ресурси Білорусі

1. Яке походження мають улоговини озер Білорусі?

Льодовикові, карстові, реліктові, старичні.

2. Чому водні ресурси відносяться до ресурсів багатоцільового використання?

Водні ресурси використовуються в промисловості (як середу для реакцій, як реагент, для охолодження тощо), у сільському господарстві (для піться тваринам, для поливу, в санітарних цілях), у ЖКГ для водопостачання населення.

3. * Творчий проект. Дайте оцінку причин дефіциту водних ресурсів в центральних і південно-східних районах Білорусі та запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Територія республіки Білорусь відноситься до зони з середньою забезпеченістю водними ресурсами. За даними ГВК переважають найменші і малі річки. Щільність річкової мережі велика на півночі країни. Тут же велика кількість озер. Однак, на Поліссі та в центральній частині Білорусі водних ресурсів менше, в деяких районах існує їх дефіцит (наприклад, в Калинковицького Гомельської області). Крім того, багато районів Білорусі постраждали від аварії на ЧАЕС, і тому використання води стало ще більш утрудненим. У центральних і південних регіонах Білорусі велика кількість промислових підприємств, які є споживачами водних ресурсів. Ці ж регіони є й самими заселеними.

Для вирішення проблем водозабезпечення необхідно розширити використання підземних вод. На півдні Білорусі впав рівень грунтових вод у зв’язку з осушувальної меліорацією. Заболочування територій може поліпшити ситуацію. Для використання запасів поверхневих вод необхідне поліпшення їх якості. Так само, планування нових промислових підприємств необхідно з урахуванням водного фактора.

Факт для роздумів: Поясніть, чим викликане зниження споживання питної води і які заходи щодо економії необхідно проводити далі.

Запаси якісної питної води скорочуються в результаті забруднення ґрунтів і підземних вод, збільшення обсягів споживання. Вартість чистої води так само зростає, тому її споживання і скорочується. Найкраще спосіб економії води в ЖКГ – установка лічильників води. Далі необхідно збільшення економії води в промисловості за рахунок введення нових технологій.

Посилання на основну публікацію