1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Озера і водосховища Середньо Азії

Озера і водосховища Середньо Азії

Озера. У Середній Азії озер порівняно мало. Серед них найбільші – Аральське озеро (море), Іссик-Куль, Балхаш, Каракуль. За освітою улоговин вони є тектонічними озерами. Більшість озер розташовано в горах. Це в основному невеликі озера запрудного походження. Вода в таких озерах дуже прозора і холодна. В їх околицях утворився своєрідний мікроклімат з мальовничим. Великі і малі озера розташовані в долинах, дельтах і заплавах річок. Є озера, що утворилися за рахунок скидних вод з полів, такі як Арнасай, Айдаркуль.

Арал – найбільше природне озеро Середньої Азії. Через велику величини його називаємо морем. За площею поверхні в середині XX століття воно займало друге місце в Азії і четверте – в світі. Озеро розташоване в центрі Туранської низовини, на схід від плато Устюрт. Воно утворилося на місці тектонічного прогину, що тягнеться з північного сходу на південний захід. У нього впадали дві великі річки – Амудар’я і Сирдар’я.

Найбільша глибина моря – 69 м – перебувала в західній його частині. Однак починаючи з 1960 року води Амудар’ї і Сир Дар’ї інтенсивно витрачаються на зрошення, внаслідок чого надходження води в Арал різко зменшилася. В окремі періоди, особливо в 1983-1985 роки, з Сирдар’ї в Арал взагалі не доходила вода. А надходження води з Амудар’ї не перевищувало 7-9 км.куб. Так поступово рівень води в Аралі став знижуватися. За 35 років він знизився на 16,5 м, море відступило від своїх колишніх берегів на 80-100 км, на окремих ділянках – на 130-150 км. Острови з’єдналися, а море розділилося на три окремих невеликих водойми.

У Приаралье розташовано багато міст і сіл. У регіоні, званому зоною Приаралья, проживають понад 5 млн осіб. (Визначте за картою, які території і міста там располо- дружини.) Господарська діяльність цих людей була пов’язана з Аральським морем. Зниження рівня води в Аралі призвело до негативних наслідків. На землях, що оголилися після відступу моря, утворилися солончаки, і вітри розносять за солену пил на сотні кілометрів. У регіоні не вистачає чистої питної води, порушення екологічного балансу призвело до спалахів різних захворювань. Вживають усіх можливих заходів для порятунку зони Приаралья від екологічної катастрофи. Створено Міжнародний фонд порятунку Аралу.

Водосховища. У літню пору, особливо в самий жаркий період, поля і сади вимагають інтенсивного поливу. З метою регулювання водного режиму річок, накопичення води для подальшого її використання в літній поливної період в Середній Азії на річках будуються штучні озера – водосховища.

На фізичній карті Середньої Азії добре проглядаються водосховища. Вони побудовані: на річці Або – Капчігайское; на річці Іртиш – Бухтарминское; на Нарині – Токтогульского; на Чирчике – Чарвакської; на Ахангаране – Ташкентський; на Карадарьі – Андижанское; на Сирдар’ї – Кайраккумськоє (Бахрі Таджик), Чардарінское; на Зарафшані – Каттакурганское і Куюмазарское; на Кашкадар’я – Чімкурганское; на каршінського каналі – Талимарджанской; на Сурхандарья – Південно-Сурханское; на Амудар’ї – Туямуюнское; на Вахші – Нурекську; на Каракумського каналі – Хаузханское.

Найбільшими вважаються Бухтарминское, Токтогульского, Туямуюнское, Чардарінское, Кайраккумськоє (Бахрі Таджик) водосховища. Вода з них використовується для зрошення великих територій. Чарвакське водосховище порівняно невелике за площею, але за обсягом води перевершує багато інших (2 млрд м.куб).

Води цих водосховищ використовуються не тільки для зрошення, але і для вироблення електроенергії на ГЕС, з метою відпочинку і туризму.

ПОДІЛИТИСЯ: