Озера

Озера серед поверхневих вод суші займають особливе місце. Вони відрізняються уповільненим водообміну, своєрідним термічним режимом, хімічним складом, значними змінами рівня. Озера утворюються в замкнутих пониженнях на суші, які виникають в результаті прояви ендогенних процесів, що протікають усередині Землі і зовнішніх екзогенних процесів. За способом утворення виділяють понад 70 типів озерних улоговин. Будова озерних улоговин, форма, величина, глибина і навіть деякі властивості озерних вод багато в чому залежать від походження. Про нього можна судити вже за зовнішнім виглядом озера. Найчастіше на Зеле зустрічаються озера тектонічного походження, льодовиково-акумулятивного, ерозійно-акумулятивного, мерзлотного, карстового, еолового походження. Значно рідше можна зустріти вулканічні озера і зовсім рідко – озера метеоритні. Озера, як інші географічні об’єкти, мають свої власні назви. Хоча не у всіх озер вони є. Зазвичай вони малі за площею або зовсім невідомі людині. Як і багато явищ на Землі, життя озер має свій початок і кінець. Зовнішній вигляд, розміри і глибина озер з часом змінюються. Скорочується їх площа, зменшуються глибини, і на якомусь етапі озера зовсім зникають. Вони або заболачиваются, або висихають. Подібно людині, озера у своєму розвитку переживають періоди юності, зрілості, старості. Правда життя озер обчислюється сотнями, тисячами, і навіть мільйонами років. Хоча є озера одноденки, що живуть тільки кілька діб, але це швидше виняток, ніж правило. Озеро живе, поки отримує воду. Обсяг водної маси озера і його зміна залежать від вступу і втрат води, тобто від водного балансу озера. Водні маси озер з розподілу температур нагадують пиріг – слойку. Тут одночасно можна зустріти холодні, теплі і навіть гарячі шари води. Озера дивують різноманітністю своїх вод за смаком, кольором та іншим властивостям. Мабуть, ніде серед природних вод, за винятком підземних, немає такого розмаїття за ступенем мінералізації й хімічному складу, як у водах озер. Озерні води можуть бути прісними, солонуватими, соленими, за хімічним складом – карбонатними, сульфідними, хлоридними. Озера являють собою частину живої оболонки нашої планети. Це одна із цеглинок біосфери. В озері органічна речовина утворюється і накопичується шляхом фотосинтезу (90%) і за рахунок надходження з озерних водозборів. Водорості, зелені бактерії, нижчі і вищі водні рослини – ось основа життя водойм. Вони виробляють первинне органічна речовина. Самими найдрібнішими озерними організмами є бактерії. У складі фауни озера мають риб і тварин. Бактерії, рослини і тварини в озері тісно взаємопов’язані між собою. Озера таять у собі величезні багатства. Озера – це запаси прісної води і рибальство, видобуток корисних копалин і транспортні перевезення, джерела електроенергії і курорти.

Посилання на основну публікацію