1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Географія
  3. Охорона природних комплексів

Охорона природних комплексів

1. Необхідність охорони природних комплексів. З теми «Географічна оболонка – особлива комплексна оболонка Землі» ви дізналися, що складові компоненти природних комплексів земної поверхні тісно взаємопов’язані між собою. Зміна одного з них призводить до зміни інших. В результаті природний комплекс всій території втрачає своє первинне природне стан або повністю зникає.

В Атлантичному океані між Південною Америкою і Африкою розташований невеликий острів Святої Єлени. Острів знаходиться в тропічному поясі. Раніше, до заселення людьми, на острові ріс дрімучий густий ліс. У 1502 році після його відкриття португальськими мореплавцями сюди були завезені кози. Протягом 200 років кози повністю знищили всю рослинність на острові. Шар грунту без рослинності легко змивається водою, і гумус повністю несеться в океан. В результаті острів, раніше покритий густим лісом, перетворився на мляву пустелю.

Такі небажані зміни природного комплексу, пов’язані з посиленими темпами господарської діяльності людини, в даний час прийняли широкий характер. Первісні люди, які займалися полюванням і рибальством, залежали від природи. Тоді людина надавав мало впливав на природу, зокрема на чисельність відловлювати звірів і риб. Розвиток скотарства і землеробства посилило вплив людини на природу. Оранка степів, вирубування і спалювання лісів для збільшення посівних площ, обводнення посушливих районів призвели до змін природних комплексів. (Подумайте, до яких змін це призвело.)

Негативний вплив людини на природу набуло особливо згубний характер з розвитком промисловості. Людина почала освоювати природні багатства в своїх господарських цілях. Поряд з рослинами, грунтом і тваринами у великих обсягах використовуються корисні копалини, вода, повітря. Споживання природних багатств особливо зросла в другій половині XX століття в зв’язку з високими темпами розвитку науки і техніки. В даний час вплив людини на природу, разом з використанням її багатств, набуло іншого, більш руйнівний характер – триває повсюдне забруднення навколишнього середовища, руйнування природних комплексів.

За підрахунками вчених, людина освоїла і до якоїсь певної мірою змінив 60% всієї площі природних комплексів земної поверхні, а 20% – повністю змінив.

В даний час людство в великих кількостях використовує у виробництві природне паливо і сировину. Крім того, промислові підприємства, електростанції, транспорт залишають велику кількість викидів. Ці викиди, в свою чергу, переходять в грунт, воду і повітря. Промислові викиди все більше поширюються по поверхні Землі. Залишки отруйних речовин, потрапляючи в річки і озера, знищують живі організми. Різні хімічні шкідливі відходи також потрапляють в навколишнє середовище. З ростом населення Землі для забезпечення його продуктами харчування, з метою збільшення врожайності в грунт вносять добрива. Для боротьби з шкідниками грунт і рослини обприскують отрутами – пестицидами.

Добрива і пестициди, з одного боку, збільшують врожайність, але, з іншого боку, мають шкідливий вплив на організм людини. Накопичуючись в грунті і воді, вони потрапляють в організм тварин. Потім через продукти харчування отруюють організм людини.

З річок отруйні речовини потрапляють в моря і океани. В результаті промивання нафтоналивних суден – танкерів і особливо при їх аваріях щорічно в океан потрапляють мільйони тонн нафти, а також інші хімічні речовини. Через це часто гинуть риба, мор ські тварини і птахи. Споживання продуктів з них призводить до отруєння людини.
Господарська діяльність людини порушує рівновагу газового складу атмосфери. Шкідливі домішки, що викидаються різними виробничими підприємствами, беруть участь у кругообігу речовин в природі. При спалюванні природного палива виділяється сірчистий газ і змішується з повітрям. З’єднуючись з водяними парами, він утворює сірчану кислоту. Тому поблизу промислових районів випадають кислотні дощі. Під шкідливим впливом кислотних дощів спочатку листя рослин темніють, потім повністю висихають. Через збільшення споживання природного палива підвищилася в атмосфері частка вуглекислого газу. Вирубка лісів призводить до зменшення поглинання вуглекислого газу і зменшення виділення кисню рослинами. При накопиченні вуглекислого газу вище норми, він, як збільшувальне скло, пропускає сонячні промені і утримує тепло, не пропускаючи назад. Вчені підрахували, що якщо різні гази в атмосфері будуть накопичуватися такими темпами, то в 70-х роках XXI століття температура повітря над поверхнею Землі підвищиться на 3 ° С. Таке потепління не спостерігалося в історії Землі за останні 2 млн. Років.

Здавалося б, таке потепління атмосфери сприятливо для холодних країн, але воно може порушити рівновагу клімату Землі. Якщо в одному місці часті шторми приведуть до повеней, то в інших областях буде сильна посуха. Розтануть льодовики полярних регіонів і підніметься рівень Світового океану. Багато островів, ниці морські узбережжя затопить вода. Через різку зміну клімату рослини і тварини, не встигнувши пристосуватися до нових умов, загинуть.

Щоб не допустити такого лиха, є єдиний шлях – зменшити використання палива в усьому світі, контролювати кількість газів, що виділяються в атмосферу.

Забруднення навколишнього середовища вже зараз призвело до нестачі води в багатьох районах, 1/3 населення планети не вистачає прісної води.

Зрозуміло, що природні комплекси населених місцевостей, місця з різними будівельними спорудами і зорані землі вже невідновні, тому особливого значення набуває охорона природних комплексів у всьому світі. Охорона природи – одна з глобальних проблем людства.

2. Наукові основи охорони природних комплексів. Ми дізналися, що господарська діяльність людини призводить до зміни природних комплексів. У людини немає іншого джерела існування, крім навколишньої природи. Видобуток природних копалин з надр Землі, плавка металу, землеробство, використання енергії води і т.п. мають прямий вплив на природу. Проблема не в тому, щоб не чіпати природу, а в тому, щоб не допускати небажаних змін. Для цього необхідно всебічно вивчити природні явища та елементи, правильно використовувати їх. Тільки охороняючи багатства природи і розумно використовуючи їх, людство може продовжити подальше своє існування на Землі. Ефективне використання природних багатств включає наступні заходи: відновлення виснажених і забруднених місцевостей, економія запасів вугілля, нафти, газу і контроль над забрудненням повітря, пошук нових енергетичних джерел.

Збір металобрухту і його переплавлення дає можливість зберегти запаси корисних копалин і заощадити енергію, яка витрачається для їх виробництва і плавки. Багато видів корисних копалин. Видобувають відкритим способом з кар’єрів. Скупчення порожніх гірських порід займають площі, які можуть використовуватися для розвитку сільського господарства, забруднюють навколишнє середовище. Для ефективного застосування природних багатств потрібно розумне використання земель, відновлення їх родючості, повторне введення їх в сільськогосподарський оборот.

Охорона природи вимагає спільної роботи фахівців багатьох наукових галузей. Фахівці-географи, вивчаючи взаємини і закономірності зв’язку природних компонентів, заздалегідь прогнозують вплив господарської діяльності людини на природні комплекси і на основі цього пропонують відповідні заходи з охорони природи. Може бути, якщо б з самого початку були враховані пропозиції вчених-дослідників, в тому числі фахівців-географів, то не було б катаклізмів, що виникли в результаті варварського ставлення людини до природного середовища.

Вченими в 1960-і роки було точно передбачено, що нерозумне використання вод річок Сирдар’я і Амудар’я для зрошення полів призведе до пересихання Аральського моря, порушить його цілісність, і море розділиться на кілька частин. Але на це пророкування не звернули серйозної уваги, що призвело в даний час, як ми знаємо, до тяжкого становища Приаралья. Площа поверхні води зменшилася на 2/3. Через підвищення солоності води в 2,5 рази зникають види риб. Сіль і пісок, що залишилися на дні пересохлого моря, переносяться вітрами і покривають все навколо. Рівень підземних вод впав, що призвело до несприятливих умов для життя рослин і тварин. Ці зміни приносять шкоду і народному господарству Приаралья. Повністю припинилося судноплавство і рибальство, скоротилися посівні площі. Багато жителів Приаралья хворіють різними небезпечними захворюваннями.

В даний час перед людством стоїть одна з головних проблем – не руйнувати природне середовище, охороняти її від забруднення, ефективно використовувати природні багатства. Тому розвиток наук про природу і існування людини в майбутньому тісно взаємопов’язані. Останнім часом у вирішенні цих проблем чільне місце посідає розвивається наука – екологія.

Екологія (по-грецьки ейкос – будинок, логос – вчення) вивчає взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем. Про неї ви отримаєте повні відомості, вивчаючи спеціальний навчальний предмет в старших класах.

3. Закони та міжнародні угоди по охороні природи. У другій половині XX століття в багатьох країнах світу звернули особливу увагу на охорону природи, стали прийматися спеціальні закони.

Шкідливий вплив господарської діяльності людини на природу зазвичай не обмежується межами однієї країни. Згадаймо хоча б про потепління атмосфери в результаті накопичення вуглекислого газу. Це явище характерне для всієї земної кулі. Отруйні гази, що викидаються з труб заводів Великобританії, Бельгії та Німеччини, несуться західними повітряними течіями в країни Північної і Східної Європи. А в забрудненні вод річки Дунай в Західній Європі беруть участь виробничі підприємства 8 держав. Крім того, до загибелі тварин через забруднення вод морів нафтою причетні багато держав. Подібних прикладів дуже багато. Але охорона навколишнього середовища, збереження всіх природних багатств Землі можлива лише при спільних діях усіх народів, що населяють нашу планету.

Останнім часом на декількох міжнародних форумах були намічені зобов’язання і заходи з охорони навколишнього середовища.

ПОДІЛИТИСЯ: