Освоєння Землі людиною

Процес освоєння Землі людиною був дуже тривалим і трудомістким.

Навіть зараз не можна сказати, що наша планета освоєна повністю, оскільки існують окремі регіони, які потребують детального вивчення.

Початок освоєння Землі
Стародавні люди селилися в долинах великих річок- Нілу, Ганги, Тигра, Євфрату, Інду. Саме на цих територіях і почали формуватися перші цивілізації, які отримали назви «річкові».

Клімат на цих землях був сприятливий для життя, родючі землі сприяли веденню сільського господарства. Освоювати нові землі людство почало із зародженням торгівлі.

У пошуках нових торгових шляхів відкривалися нові території, які незабаром після їх відкриття заселялися переселенцями.

Освоєння землі
На початок середньовіччя деякі материки, моря, острови і навіть океани так і залишалися відкритими. Пік освоєння землі людиною припав на епоху Великих географічних відкриттів.

Освоєння Землі людиною
Освоєння Землі людиною

Саме тоді були відкриті такі землі як Північна Америка Австралія, Південна Америка, а також Тихий океан. Нові території манили жителів Європи своїми природними багатствами- материки поступово заселялися переселенцями.

Переважно переселенці селилися на родючих землях: у гірських регіонах, проживали аборигени. Освоєння гір стало необхідним з початком розквіту промислового виробництва.

До кінця 19 століття люди заселили навіть важкодоступні області, що було обумовлено розвитком виробництва та транспортної системи.

Країни світу
У світі налічується 193 незалежні держави, а також декілька десятків залежних територій, які були утворені в різні історичні періоди.

На сьогоднішній день люди живуть на всіх материках нашої планети, за винятком Антарктиди. Однак навіть там існують дослідно станції, на яких вчені ведуть кропітку роботу з вивчення материка.

Вивчаючи географію, можна помітити, що на деяких материках країн набагато більше, ніж на інших. Це обумовлено багатьма факторами, зокрема кліматичними властивостями територій, наявністю водних ресурсів, особливостями рельєфу.

Так на території Євразії розташовано більше 90 держав, в той час як на материку Австралія знаходиться всього лише одна країна.

Всі країни, які існують на планеті, були створені в ході історичного процесу. Їх жителі об’єднані загальним культурним і духовним спадком.

Географічні положення країн, які наводяться на одному материку, можуть кардинально відрізнятися один від одного: існують країни- півострова, країни острова, країни, що не мають виходу до моря.

Посилання на основну публікацію