Освіта в Японії

Японцям здавна властиве прагнення до придбання знань, повагу до навчання і вченості. Після революції Мейдзі в середині XIX в. країна стала послідовно проводити нову освітню політику, створюючи продуману систему освіти і виховання. Ще більше уваги цим питанням почали приділяти в епоху НТР. Як відзначають багато авторів, японці переконалися в тому, що тільки робітники з високим рівнем освіти в змозі освоїти нову техніку і забезпечити високу продуктивність праці. Тому систему освіти можна вважати однією з головних складових частин японського «економічного дива».

Рівень освіти в сучасній Японії дуже високий. Фактично це країна повною грамотності. Перед Другою світовою війною середню і вищу освіту одержували тільки 10% всіх японців, в середині 1970-х рр.. – Вже 50%, а до кінця XX ст. цей показник значно виріс. Не менш важливо й те, що з 10 млн японських школярів нині 98% закінчують повну середню школу. Словом, Японія може служити хорошим прикладом здійснення таких загальних принципів сучасної освіти, як пріоритетність, безперервність, високу якість, демократизація та ін Не дивно, що за індексом людського розвитку (ІЛР) країна займає одне з перших місць у світі.
Всю систему освіти і виховання в Японії підрозділяють на дошкільну, шкільну та вузівську.

Дошкільного виховання традиційно приділяють виключно багато уваги. Дітей починають виховувати буквально з перших днів життя, поступово прищеплюючи їм такі почуття, як любов до батьків, колективізм, такі навички, як елементарні правила поведінки. На перших порах головні турботи по вихованню дітей лягають на їхніх матерів. Потім цю функцію беруть на себе дитячі садки.
Шкільна освіта в Японії підрозділяється на три етапи: початкову школу з терміном навчання шість років, середню школу першого ступеня (три роки) і середню школу другого ступеня (три роки). Така структура школи (6 + 3 + 3) після Другої світової війни була запозичена у США, але за змістом вона зовсім не стала копією американської.

Навчання у початковій школі починається з шести років. На цьому етапі діти вивчають головним чином японську мову і арифметику, але, крім того, природознавство, суспільствознавство, музику, мистецтво, мораль, займаються фізичною культурою, рукоділлям. У середній школі першого ступеня (або молодшої середньої школі) ведеться систематичне вивчення кількох навчальних дисциплін, включаючи географію. Воно продовжується і в старшій середній школі. Повторимо, що, хоча обов’язковим у Японії вважається 9-річне навчання, майже всі учні продовжують навчання у школах другого ступеня.
Свої особливості має розпорядок шкільного навчання, багато його правила. Так, навчальний рік починається 1 квітня, а закінчується в березні. Він розділений на три семестри і триває 240 днів (в США – 180 днів). А на літні та зимові канікули відводиться всього 40 днів. Учні знаходяться в школі шість днів на тиждень, тобто включаючи суботу, з 8 до 15 годин. Після цього більшість з них залишається в школі (у так званій «Зубриловке») для виконання домашніх завдань. При переході в 10 клас і при закінченні школи вони повинні здавати дуже важкі іспити. «Іспити інтенсивні і виснажливі. Школярі при підготовці до випробувань відмовляються буквально від усього: друзів, захоплень, спілкування з рідними. Більшість учнів молодших середніх шкіл сплять не більше 7,5 год на добу; з залишився часу на дозвілля йде лише два години ». [63]

Вузівська освіта (чотири роки) служить прямим продовженням шкільного. Особливо якщо врахувати, що до університетів і коледжів надходить близько половини юнаків і більше третини дівчат, які закінчують середню школу. Ще в середині 1980-х рр.. в Японії функціонувало близько 450 університетів, понад 500 молодших коледжів, 60 технічних коледжів із загальною чисельністю студентів понад 2,3 млн. Крім того, багато молоді японці виїжджають на навчання в інші країни. У результаті коефіцієнт охоплення вищою освітою населення відповідних вікових груп збільшився з 30% у 1990 р. до 54% у 2005 р.

Система управління освітою в Японії відрізняється сильною централізацією. Міністерство встановлює загальнонаціональні стандарти навчання, стверджує керівників шкільних округів, контролює застосування підручників. У другій половині 1990-х рр.. в Японії приступили до радикальної перебудови всієї системи освіти, виходячи із завдань створення інформаційного суспільства.

Посилання на основну публікацію