Особливості законодавчої влади Ємену

Законодавча влада представлена ​​двопалатним парламентом, що складається з Палати представників і Консультативної ради.

Палата представників складається з 301 депутата, які обираються на прямих виборах терміном на 6 років. Палата представників може бути розпущена за рішенням Президента.

Консультативна рада складається з 111 членів, які призначаються Президентом. Консультативна рада формується з досвідчених і кваліфікованих фахівців з метою «розширити основи участі громадян в прийнятті рішень шляхом консультацій і використовувати національний досвід і знання» (ст. 125).

Консультативна рада здійснює дослідження і надає пропозиції та рекомендації державним установам з питань стратегії розвитку в різних областях і в цілях зміцнення національної єдності і соціальної згуртованості. Він дає рекомендації Президенту на його прохання і повинен просувати розвиток громадянського суспільства і місцевого самоврядування. Консультативна рада може проводити спільні засідання з Палатою представників для схвалення державних призначень, схвалення планів соціально-економічного розвитку, ратифікації договорів і угод про оборону, союзах, кордонах, мирне врегулювання і світі. Президент може скликати спільні засідання палат для обговорення поставлених перед ними питань. Рішення в цих випадках приймаються абсолютною більшістю голосів членів обох палат.

Кожна палата обирає зі свого складу Голову та трьох його заступників, які утворюють Президія палати. Голови палат визначають регламент роботи і займаються процедурними питаннями. Президії сприяє Генеральний секретаріат палати. Порядок роботи Консультативної ради збігається з порядком роботи Палати представників щодо питань організації роботи сесій.

Щоб засідання палати відбулося, необхідний кворум у половину депутатів цієї палати. Крім особливо обумовлених випадків рішення приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх депутатів таємним голосуванням.

На свою першу сесію Палата представників збирається не пізніш як через два тижні після оголошення результатів виборів. Протягом року Президент скликає дві чергові сесії Палати. Одна з сесій повинна припадати на останню чверть року, щоб депутати мали можливість прийняти бюджет. Президент також може скликати Палату представників на позачергову сесію за власним бажанням, або на прохання Президії, або 1/3 депутатів.

Депутати обох палат мають правових і майнових імунітетом, але можуть бути позбавлені його за рішенням тієї палати, депутатами якої вони є.

Кандидатом в депутати може бути громадянин Ємену не молодше 25 років, грамотний, з хорошою репутацією, що виконує релігійні обов’язки і не притягувався до судової відповідальності (крім справ, що закінчилися його виправданням).

Правом законодавчої ініціативи в Ємені володіють: депутати Палати представників, Президент і уряд. Фінансовий законопроект може бути запропонований тільки інститутами виконавчої влади або 20% депутатів Палати.

Законопроект направляється в спеціальний комітет Палати, після чого він приймається Палатою в одному читанні. Прийнятий Палатою представників законопроект направляється Президентові, який повинен протягом 30 днів підписати його або в разі незгоди накласти вето. Законодавчі повноваження (право на видання указів) передаються Президенту в проміжках між парламентськими сесіями і в разі розпуску Палати представників.

Уряд відповідальний перед Палатою представників (див. Розділ «Особливості виконавчої влади»).

Аналіз відповідних статей конституції дозволяє зробити висновок, що формально ЙР є президентсько-парламентською республікою (уряд несе відповідальність перед Президентом і Палатою депутатів, Президент має право розпуску Палати депутатів, а Палата депутатів – право ініціювати процес відставки Президента). На практиці, як зазначалося, має місце концентрація влади в руках Президента.

Посилання на основну публікацію