Особливості законодавчої влади Румунії

Законодавчої влади в політичній системі Румунії присвячені ст. 61-79 конституції.

Згідно ст. 62, Палата депутатів і Сенат обираються загальним, рівним, прямим, таємним і вільним голосуванням. Організації громадян, що належать до національних меншин, які не набирають на виборах достатню кількість голосів для представництва в парламенті, мають право на одне депутатське місце кожна на умовах, встановлених виборчим законом. Одне національна меншина може бути представлено тільки однією організацією. За результатами виборів 2008 року в цілому 18 організацій національних меншин отримали по одному депутатському місцю кожна.

У Румунії діє преференційна пропорційна (інша назва – змішана мажоритарно-пропорційна система) виборча система (виборчий закон 2004 року). Чисельність депутатського корпусу визначається наступним чином: для Палати депутатів – один депутат на 70 тисяч жителів; для Сенату – один сенатор на 160 тис. жителів. У Палаті депутатів скликання 2008 року засідають 334 депутата, в Сенаті – 137 сенаторів.

Термін мандата обох палат – чотири роки. Він може бути продовжений у разі війни або надзвичайної ситуації аж до їх закінчення (ст. 63).

Ст. 72 встановлює, що парламент приймає конституційні, органічні та звичайні закони. Органічні закони регулюють: виборчу систему, організацію і функціонування постійної виборчої комісії; організацію, функціонування та фінансування політичних партій; організацію і проведення референдумів; організацію уряду і вищої ради національної оборони; оголошення амністії або колективного помилування; статус публічних посадових осіб; загальну організацію системи освіти; загальний режим культів; статус національних меншин; організацію місцевої адміністрації, території, а також загальний режим місцевої автономії та ін. Органічні закони приймаються простою більшістю голосів кожної палати. Звичайні закони і рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів кожної палати (ст. 76).

Закон передається на промульгацію президенту (ст. 77). Промульгацію закону здійснюється в термін не пізніше 20 днів після його отримання. До промульгации президент може один раз вимагати перегляду закону парламентом. Якщо президент зажадав перегляду закону або зажадав перевірки його конституційності, промульгация закону здійснюється не пізніше десяти днів після отримання закону, прийнятого після перегляду, або отримання рішення Конституційного суду, що підтверджує конституційність.

Спільні засідання обох палат парламенту проводяться: для прийняття послання президента; затвердження державного бюджету та бюджету державного соціального страхування; оголошення загальну або часткову мобілізацію, стану війни, призупинення або припинення військових дій; розгляду звітів Верховної ради національної оборони; призначення за пропозицією президента директорів розвідувальних служб і здійснення контролю за цими службами і ін. (ст. 65).

Посилання на основну публікацію