Особливості законодавчої влади Люксембургу

Палата депутатів – найвищий законодавчий орган Великого герцогства Люксембург.

Члени парламенту Люксембургу обираються на загальних обов’язкових прямих виборах терміном на 5 років. Виборцями є громадяни Люксембургу старше 18 років, на яких не поширюється обмеження політичних і громадянських свобод. Вибори проходять в чотирьох виборчих округах: південному (23 мандати), центральному (21), північному (9) та східному (7). Таким чином, всього в Палаті депутатів 60 місць. У парламент можуть бути обрані громадяни Люксембургу не молодше 18 років, які проживають на території Великого герцогства, і на яких не поширюється обмеження політичних і громадянських свобод.

Партія або коаліція, яка набрала більшість голосів, формує уряд, а її лідер стає державним міністром (прем’єр-міністром).

На початку кожної сесії палата депутатів обирає з числа своїх членів голову палати, заступників голови і формує президія палати. Всі рішення, за винятком внесення поправок до конституції, приймаються простою більшістю голосів. У повноваження Палати депутатів входить контроль над діяльністю уряду, проведення парламентських розслідувань і експертиз, прийняття бюджету і контроль над його виконанням. Також депутати мають право на подачу письмових клопотань до уряду.

Посилання на основну публікацію