Особливості законодавчої влади Ліхтенштейну

Вищим органом законодавчої влади в Ліхтенштейні є однопалатний парламент – ландтаг, який обирається прямим таємним голосуванням за системою пропорційного представництва (15 депутатів від Оберланда і 10 – від Унтерланда; всього – 25 мандатів) терміном на чотири роки, шляхом прямих виборів за системою пропорційного представництва.

Виборче право надане всім громадянам, які досягли 20-річного віку. Для партій, що беруть участь у виборах, діє бар’єр в 8%. Головою парламенту стає лідер партії, що отримала більшість голосів в ландтазі, а його заступником – лідер партії, що отримала менше число голосів.

Князь має право скликати ландтаг, закривати або відстрочувати його засідання на три місяці, а також розпускати його.

На вимогу не менше 1 тис. Підданих, які користуються правом голосу (або на підставі мотивованої письмової резолюції не менше трьох громад), ландтаг повинен бути скликаний. 1,5 тисячі підданих, які користуються правом голосу (або чотири громади на підставі резолюцій їхніх зібрань), можуть зажадати проведення референдуму з приводу розпуску ландтагу.

Ландтагу належить право контролю в галузі державного управління, в тому числі управління юстицією. Ландтаг може в будь-який час доводити до відома князя безпосередньо через своїх представників або письмово про всяких недоліки і зловживання, виявлені ландтагом в управлінні державою, і просити про їх усунення.

На розгляд та схвалення ландтагу урядом повинен представлятися бюджет всіх витрат і доходів на майбутній рік.

Посилання на основну публікацію