Особливості законодавчої влади КНДР

Вищим законодавчим органом державної влади КНДР є Верховне народне зібрання (ВНС), що обирається загальним таємним голосуванням строком на 5 років (ст. 87-99). За своєю структурою ВНС є однопалатний орган, що складається з 687 депутатів. Останні вибори в Верховне народне зібрання відбулися в березні 2009 року.

Вибори в Верховне народне зібрання КНДР і народні збори на різних рівнях проходять шляхом загальних прямих виборів. Вибори проходять по одномандатному мажоритарною системою (абсолютної більшості): обраним вважається кандидат, який набрав у виборчому окрузі абсолютна більшість голосів. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь більше половини зареєстрованих виборців. Громадяни, які досягли 17 років, мають право обирати і бути обраними (ст. 66). Громадяни, які перебувають в рядах збройних сил, також користуються правом обирати і бути обраними. Засуджені судом з позбавленням виборчих прав і визнані недієздатними таким правом не володіють.

Голова президії Верховного народного зібрання обирається депутатами ВНС. Голова президії представляє державу в міжнародних політичних відносинах, має право ратифікувати міжнародні угоди, вручає і отримує вірчі грамоти послів і дипломатичних представників (ст. 110). Наступник Кім Ір Сена – Кім Чен Ір обіймає посаду голови Державного комітету оборони, а також пост Генерального секретаря Трудової партії Кореї і пост Верховного головнокомандувача КНА. Посада голови Державного комітету оборони виборна – обирається депутатами ВНС терміном на 5 років.

Верховне народне зібрання має наступні повноваження: вносить поправки до конституції; видає закони і вносить в них зміни; затверджує закони, прийняті президією Верховного народного зібрання в період між його сесіями; встановлює основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики держави; обирає і відкликає голови Державного комітету оборони; обирає і відкликає секретаря і членів президії Постійного комітету Верховних народних зборів; обирає і відкликає голів, їх заступників та членів галузевих комісій Верховних народних зборів; обирає і відкликає голови Центрального Суду; призначає і звільняє з посади генерального прокурора; обирає і відкликає прем’єра Кабінету міністрів; розглядає і затверджує державний бюджет і доповідь про хід його виконання; ратифікує та денонсує договори з іншими державами; здійснює контроль над виконанням Конституції і законів за допомогою скасування суперечать їм постанов.

Закони та постанови приймаються простою більшістю голосів депутатів – учасників даної сесії. Поправки до конституції приймаються за згодою не менше 2/3 від загальної кількості депутатів ВНС.

ВНС скликається 1-2 рази на рік постановою президії Верховного народного зібрання. Президія ВНС складається з голови, його заступників, секретаря та членів (ст. 106-116). До числа його функцій відносяться розгляд і прийняття законопроектів і проектів змін діючих законів в період між сесіями Верховних народних зборів з подальшим внесенням на затвердження сесії Верховних народних зборів; тлумачення діючих законів; скликання сесії Верховних народних зборів; проведення роботи по виборам депутатів в Верховне народне зібрання; робота з депутатами та комітетами Верховних народних зборів; організація виборів депутатів до місцевих народні збори, але обрання та відкликання суддів і народних засідателів Центрального суду; присудження державних нагород, право помилування і ряд інших (ст. 110).

Посилання на основну публікацію