Особливості законодавчої влади Китаю

Всекитайські Збори народних представників (ВЗНП) є вищим органом державної влади, свого роду однопалатним парламентом. ВЗНП і його Постійному Комітету (ПК) здійснюють законодавчу владу.

ВЗНП складається з 2 979 депутатів (загальна кількість депутатів не повинно перевищувати 3000), що обираються кожні п’ять років через виборні конгреси місцевих жителів. Таким чином, ВЗНП формується депутатами, обраними від провінцій, автономних районів, муніципальних утворень центрального підпорядкування, особливих адміністративних районів, а також від збройних сил. Вибори в ВЗНП проводяться ПК ВЗНП.

Депутати ВЗНП підзвітні обрали їх СНП територіальних одиниць, які мають право відкликати обранців відповідно до визначених законом процедурами.

ВЗНП обирається строком на 5 років. ПК ВЗНП повинен забезпечити вибори в ВЗНП наступного скликання за два місяці до закінчення терміну повноважень ВЗНП поточного скликання. У разі надзвичайних обставин вибори в ВЗНП можуть бути відкладені, а термін повноважень ВЗНП поточного скликання може бути продовжений, для чого потрібно рішення, прийняте більш ніж 2/3 ПК ВЗНП поточного скликання. В такому випадку вибори в ВЗНП наступного скликання повинні бути проведені протягом року після припинення надзвичайних обставин.

Сесія ВЗНП проводиться раз на рік і скликається ПК. Сесія ВЗНП може бути проведена в будь-який час за ініціативою 1/5 депутатів ВЗНП.

ВЗНП здійснює такі функції:

– Вносить поправки до конституції;

– Контролює виконання конституції;

– Розробляє і вносить поправки в основні закони кримінального, цивільного права, а також регулюють діяльність державних органів та ін. Питання;

– Обирає членів Постійного Комітету ВЗНП;

– Обирає Голову та Заступника голови КНР, а також отрешает їх від посади;

– Стверджує Прем’єра Держради за поданням Голови КНР; Віце-прем’єрів, державних радників, міністрів, генерального ревізора і генерального секретаря Держради за поданням Прем’єра; а також отрешает їх від посади;

– Обирає Голову Центральної військової ради і затверджує його членів за його поданням, а також отрешает їх від посади;

– Обирає Голову Верховного Народного Суду, а також отрешает його з посади;

– Обирає Генерального Прокурора Верховної Народної Прокуратури, а також отрешает його з посади;

– Вивчає і схвалює план соціально-економічного розвитку країни та доповідає про його виконання;

– Вивчає, схвалює і доповідає про виконання державного бюджету;

– Змінює чи скасовує невірні рішення, ухвалені ПК ВЗНП;

– Стверджує освіту провінцій, автономних районів і муніципальних утворень центрального підпорядкування;

– Приймає рішення про утворення особливих адміністративних районів і режимі (системі), який повинен бути там встановлено;

– Вирішує питання війни і миру;

– Здійснює інші функції та повноваження в якості вищого органу державної влади.

Порядок прийняття законів. Закони та постанови – простою більшістю. Поправки до конституції ініціюються ПК ВЗНП або 1/5 депутатів ВЗНП і приймаються кваліфікованою більшістю в 2/3 голосів.

ПК ВЗНП складається з: Голови, його заступників (19 осіб), Генерального Секретаря та інших членів. Національні меншини мають право бути представленими в ПК. ВЗНП обирає і має право відкликати членів ПК. Жоден з членів ПК не може займати будь-яку посаду в державних адміністративних, судових або прокурорських органах.

ПК ВЗНП засідає раз на 2 місяці. ПК обирається на той же термін, що і ВЗНП. Голова ПК і його заступники можуть займати свої посади не більше 2 термінів поспіль.

ПК ВЗНП направляє роботу шести функціональних спеціалізованих комітетів ВЗНП: у справах фінансів та економіки; національного питання; освіти, науки, культури та охорони здоров’я; закордонних справ; юридичних справ.

ПК ВЗНП здійснює такі функції:

– Тлумачить положення конституції і контролює її виконання;

– Розробляє і приймає поправки до законів за винятком тих, що знаходяться в компетенції ВЗНП;

– За відсутності проведення сесії ВЗНП розробляє окремі доповнення та поправки до законів, розробленим ВЗНП, за умови що вони не суперечать основним принципам цих законів;

– Дає тлумачення законів;

– За відсутності проведення сесії ВЗНП вивчає і стверджує окремі поправки до плану соціально-економічного розвитку країни і бюджету, в разі якщо в цьому виникає необхідність в ході їх виконання;

– Контролює діяльність Держради, Центральної військової ради, Верховного Народного Суду (!) І Верховної Народної Прокуратури;

– Скасовує адміністративні рішення і розпорядження Держради, що суперечать конституції або інших законів;

– Скасовує рішення і розпорядження місцевого значення, прийняті державними органами провінцій, автономних районів і муніципальних утворень центрального підпорядкування, і такі, що суперечать конституції, інших законів або адміністративним постановам і розпорядженням;

– За відсутності проведення сесії ВЗНП стверджує Міністрів, Генерального Ревізора і Генерального Секретаря Держради за поданням Прем’єра Держради;

– За відсутності проведення сесії ВЗНП за поданням Голови Центральної військової ради затверджує інших членів Комісії;

– За пропозицією Голови Верховного Народного Суду призначає або усуває з посади Заступників голови і суддів ВНС, членів Судової Комісії та Голови Військового Суду;

– За рекомендацією Генерального Прокурора Верховної Народної Прокуратури призначає або усуває з посади Заступників генерального прокурора і прокурорів Верховної Народної Прокуратури, членів Прокурорською Комісії та Головного прокурора Військової прокуратури; стверджує призначення або звільнення з посади головних прокурорів Народних прокуратур провінцій, автономних районів або муніципальних утворень центрального підпорядкування;

– Вирішує питання призначення або відкликання повноважних представників за кордоном;

– Вирішує питання про ратифікацію або анулювання договорів і важливих угод, укладених із зарубіжними державами;

– Вводить систему рангів і звань військового і дипломатичного персоналу та інші спеціальні ранги і звання;

– Вводить державні нагороди та почесні звання і вирішує питання їх присудження;

– Вирішує питання про помилування;

– За відсутності проведення сесій ВЗНП вирішує питання про оголошення стану війни в разі збройного нападу на країну або в рамках виконання зобов’язань за міжнародними договорами, що стосуються спільної оборони проти агресії;

– Вирішує питання загальну або часткову мобілізацію;

– Вирішує питання про введення надзвичайного стану по країні або в окремих провінціях, автономних районах або муніципальних утвореннях центрального підпорядкування;

– Здійснює інші функції та повноваження, дані йому ВЗНП.

ПК ВЗНП несе відповідальність перед ВЗНП і звітує перед ним про свою діяльність.

ВЗНП створює: Комітет у справах національностей, Комітет з законодавством, Комітет у справах економіки та фінансів, Комітет з освіти, науки, культури та охорони здоров’я, Комітет у закордонних справах, Комітет у справах етнічних китайців, що проживають за кордоном, і, в міру необхідності, інші спеціальні комітети. За відсутності проведення сесії ВЗНП комітети працюють під керівництвом ПК ВЗНП. У міру необхідності ВЗНП засновує комісії з розгляду конкретних питань.

Посилання на основну публікацію