Особливості законодавчої влади Грузії

Парламент Грузії – вищий представницький орган країни, який здійснює законодавчу владу, визначає основні напрями зовнішньої і внутрішньої політики країни, в встановлених конституцією межах контролює діяльність уряду та здійснює інші повноваження (ст. 48).

Парламент Грузії є однопалатним. 12 березня 2008 року парламент Грузії в остаточному читанні прийняв поправки до конституції країни, що стосуються змін у виборчій системі. У його складі 150 депутатів, що обираються на 4 роки за змішаною системою: 75 депутатів – за мажоритарною, 75 депутатів – за пропорційною. Прохідний бар’єр, встановлений для партій, що претендують на проходження в парламент, був знижений з 7% до 5% голосів виборців.

Структура парламенту Грузії в нинішньому вигляді не є остаточною. Згідно ст. 4 конституції, після створення на всій території Грузії належних умов і формування органів місцевого самоврядування парламент Грузії буде складатися з двох палат – ради республіки і сенату. Рада республіки буде складатися з членів, обраних за пропорційною системою виборів, а сенат – члени яких в Абхазії, Аджарії та інших територіальних одиницях Грузії, а також з призначених президентом Грузії п’яти сенаторів. Склад, повноваження і порядок виборів палат визначаються відповідними конституційними законами.

Згідно з конституцією Грузії, вибори в країні проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Вибори президента регулюються конституцією Грузії і конституційним законом 1999 року. Основні положення виборчого права (також для президентських виборів) були зведені в 2003 році до Виборчого кодексу.

Посилання на основну публікацію