Особливості виконавчої влади Ємену

Виконавча влада в Ємені представлена ​​Президентом (про повноваження Президента см. Розділ «Конституційні засади, характеристика форми правління») і Радою міністрів.

Рада міністрів очолюється Головою, якого призначає Президент. Президент указом затверджує склад кабінету, який формує Голова на основі консультацій з Президентом.

Протягом не більше ніж 25 днів після формування кабінету Голова Ради міністрів повинен представити програму дій уряду Палаті представників з метою отримання вотуму довіри, який повинен бути винесений простою більшістю депутатів. Палата в цілому і окремі депутати мають право обговорити урядову програму. Відсутність підтримки програми з боку більшості означає відмову уряду в довірі (ст. 86). Голова і члени уряду несуть колективну та індивідуальну відповідальність за свою діяльність перед Президентом і Палатою представників (ст. 96, 133). Кожен депутат має право направляти запити Голові, його заступникам, міністрам та їх заступникам з будь-якого питання, що належить до їх компетенції (ст. 97).

Президент має право відправити уряд у відставку, Палата представників – винести вотум недовіри після офіційного запиту Голові або особі, яка виконує його обов’язки, підписаного У депутатів Палати. Вотум недовіри виноситься більшістю голосів депутатів (ст. 98).

Президент і Палата представників мають право проводити розслідування і віддавати до суду Голови Ради міністрів, їхніх заступників і міністрів за невиконання своїх обов’язків і наслідки цього. Рішення про прийняття таких заходів має бути підтримана не менш У депутатів, а звинувачення – 2/3 (ст. 139).

Міністром може бути тільки громадянин Ємену не молодше 30 років, а прем’єр-міністром – не молодше 40 років. Урядовці мають правових і майнових імунітетом, який може бути знятий рішенням Президента або 2/3 депутатів Палати представників.

Прем’єр-міністр Ємену має формальними повноваженнями в галузі контролю над діяльністю кабінету. Уряд має наступні повноваження: спільно з Президентом визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, контролює втілення в життя законодавчих актів, має право законодавчої ініціативи, схвалює договори та угоди перед передачею їх на розгляд Палати представників або Президента, вживає необхідних заходів щодо захисту внутрішнього і зовнішнього безпеки держави, становить проект бюджету Ємену, контролює організацію і управління грошово-кредитної системи та системи страхування та ін.

5 квітня 2007 року Председателем Ради міністрів був призначений Алі Мухаммад Муджаввар. Уряд на квітень 2007 року складається з прем’єр-міністра, трьох його заступників, міністрів: оборони; фінансів; закордонних справ; цивільної служби та соціального забезпечення; сільського господарства і іригації; транспорту; інформації; комунікацій і інформаційних технологій; енергетики; внутрішніх справ; юстиції; праці і соціальних питань; туризму; освіти; технічної освіти та підвищення кваліфікації; вищої освіти і науки; охорони здоров’я і населення; промисловості і торгівлі; водних ресурсів і екології; нафти і мінеральних ресурсів; планування та міжнародного співробітництва; будівництва, житлового будівництва і урбанізації; експатріації; з прав людини; законодавства; місцевої адміністрації; громадських робіт і доріг; релігійних фондів і ісламських справ; постачання і торгівлі; молоді та спорту; рибальства. До складу органів виконавчої влади входять також державний міністр-секретар Президента, міністр-секретар кабінету, державний міністр-мер Сани, державний міністр-директор канцелярії Голови Ради міністрів, державний міністр у справах Палати представників і Консультативної ради і 2 міністри без портфеля.

Єдиним президентом ЙР є Алі Абдалла Салех (з 1990 року).

Посилання на основну публікацію