Особливості виконавчої влади в Литві

Уряд Литовської Республіки складають прем’єр-міністр і міністри.

Уряд охороняє територіальну недоторканість Литовської Республіки, гарантує державну безпеку та громадський порядок, виконує закони і постанови Сейму, а також декрети президента, координує діяльність міністерств та інших урядових установ, готує проекти державного бюджету та виконує державний бюджет, готує і подає до Сейму на розгляд законопроекти , встановлює дипломатичні відносини і підтримує зв’язки з іноземними державами і міжнародними організаціями, виконує інші обов’язки, покладені на уряд конституцією та іншими законами.

Уряд вирішує питання державного управління на засіданнях шляхом прийняття постанов більшістю голосів.

Постанови уряду підписуються прем’єр-міністром і відповідними міністрами.

Міністри, здійснюючи керівництво дорученими їм сферами управління, несуть відповідальність перед Сеймом, президентом республіки і безпосередньо підзвітні прем’єр-міністру. Якщо змінюється більше половини міністрів, уряд повинен знову отримати повноваження від Сейму. В іншому випадку уряд повинен подати у відставку. Міністр зобов’язаний подати у відставку в разі, якщо більше половини всіх членів Сейму висловлюють йому недовіру таємним голосуванням.

Главою держави є президент. Він не входить в систему виконавчої влади, що характерно для парламентської форми правління.

Кандидатуру на пост президента представляє Сейм. Президентом республіки може бути обраний громадянин Литви за походженням, який постійно проживає в Литві не менше трьох років, якщо йому до дня виборів виповнилося не менше сорока років і якщо він може бути обраний членом Сейму.

Президент обирається громадянами Литовської Республіки строком на п’ять років на основі загального і рівного виборчого права шляхом прямих виборів при таємному голосуванні.

Одне і те ж особа не може обиратися на пост президента більше двох разів поспіль (ст. 78). Число кандидатів на пост президента не обмежується (ст. 79).

Обраним вважається кандидат, який набрав при першому голосуванні та за участю не менше половини всіх виборців набрав більше половини поданих голосів. Якщо у виборах взяло участь менше половини всіх виборців, обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів, яке одночасно має становити не менше 1/3 голосів усіх виборців.

Якщо в першому турі голосування жоден з кандидатів не набрав потрібної більшості голосів, через два тижні проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які набрали найбільшу кількість голосів. Обраним вважається кандидат, який набрав більшу кількість голосів.

Якщо в першому турі взяло участь не більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори (ст. 81).

Президент вирішує важливі питання внутрішньої політики, підписує міжнародні договори, призначає і відкликає дипломатичних представників країни в іноземних державах і при міжнародних організаціях. З схвалення Сейму президент призначає прем’єр-міністра, доручає йому утворити уряд, затверджує його склад, приймає відставку уряду, за поданням прем’єр-міністра призначає та звільняє з посади міністрів, інших державних посадових осіб, подає до Сейму кандидатури суддів Верховного суду і його голови, призначає суддів Апеляційного суду і його голови, суддів і голів окружних судів, подає до Сейму кандидатури трьох суддів Конституційного суду і його голови, а також кандидатури Державного контролера і голову правління Банку Литви, зі схвалення Сейму призначає командувача військ та керівника служби безпеки.

Посилання на основну публікацію